Vederlaget skal være ydet af arbejdsgiverselskabet eller et selskab, der er koncernforbundet med arbejdsgiverselskabet for, at aftalen kan omfattes af skattefriheden efter LL § 7 P. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 3.

Koncernforbindelsen skal foreligge på aftaletidspunktet. Definitionen af et koncernforbundet selskab er den samme som i KGL § 4, stk. 2. Selskaber anses for koncernforbundne, hvis samme aktionærkreds eller en fond direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere en 50 pct. af stemmerne i hvert selskab.

Se også

Se også afsnit C.B.1.3.3.3.3 om koncernbegrebet i KGL § 4, stk. 2.