Indhold

Dette afsnit beskriver betingelsen i LL § 7 P om, at der er beløbsgrænser på 10 pct., 20 pct. og 50 pct. af den ansattes årsløn.

Afsnittet indeholder: