Det er en betingelse, at modtagne købe- og tegningsretter ikke overdrages. Se LL § 7 P, stk. 2, nr. 6.

Betingelsen gælder for hele den periode, hvor retten løber.

Det anses ikke for en overdragelse, hvis retten udløber uudnyttet.

Overdragelse ved arv anses heller ikke for overdragelse. Det forhold, at eksempelvis en efterlevende ægtefælle i henhold til afdødes aftale med selskabet kan udnytte købe- og tegningsretter, medfører ikke, at den pågældende aftale ikke opfylder betingelserne i LL § 7 P.

Selskabet og den ansatte kan aftale, at LL § 7 P skal anvendes for et vederlag, uanset at aftalen indeholder et vilkår om, at der kan ske overdragelse af en købe- eller tegningsret.

Det selskab, der har ydet en køberet, kan godt overdrage køberetten, dvs. forpligtelsen til at opfylde køberetten, uden at skattefriheden for den ansatte bortfalder.

Konsekvensen af, at der sker overdragelse i strid med betingelsen i LL § 7 P, er, at købe- eller tegningsretten skal beskattes efter reglerne i LL § 28. Hvis betingelserne i LL § 28 ikke er opfyldt, skal den ansatte lønbeskattes efter reglerne i LL § 16, jf. SL § 4. I begge tilfælde vil der være fradragsret for selskabets modsvarende udgift efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Genoptagelse af skatteansættelsen vil kunne ske inden for fristerne for genoptagelse efter reglerne i SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, nr. 1.

Se også

Se også afsnit