Du skal momsregistrere din virksomhed på indberet.virk.dk. Når du skal indberette moms, skal du logge på TastSelv Erhverv. Nedenfor kan du finde oplysninger om hvordan du indberetter, frister for at indberette moms, og hvordan du betaler din moms. 

Folketinget har vedtaget flere lovforslag som følge af coronavirus
Fristerne for indberetning og betaling af moms er derfor udskudt.
Samtidig er det også blevet muligt at få et rentefrit momslån.
Læs mere på skat.dk/corona

Log på og indberet moms

Momsregistrer din virksomhed på indberet.virk.dk

Inden du indberetter din moms første gang, skal du være momsregistreret på indberet.virk.dk. Du kan læse mere om momsregistrering længere nede på denne side.

For at være bedst forberedt til at indberette, kan du med fordel sætte dig ind i, hvordan du laver et momsregnskab.

Når du skal til at indberette kan du støtte dig op ad vores guide til indberetning, som du finder i feltet nedenfor. Her kan du også se en video, der viser, hvordan du indberetter og betaler moms.

For at kunne indberette, bør du sikre dig, at du har den korrekte adgang til TastSelv Erhverv.

Indhold i denne foldetekst:

Grafik: Sådan indberetter du moms
Video: Sådan indberetter du moms

Du kan indberette moms via TastSelv Erhverv. Længere nede kan du se en video om, hvordan du indberetter via TastSelv Erhverv.

Hvis du i en momsperiode hverken har købs- eller salgsmoms, skal du stadig indberette. I stedet for at indberette som normalt, skal du lave en nulindberetning.

{text.ascx?pId=4057318}


Du kan finde kvitteringer for tidligere indberetninger på TastSelv Erhverv under Menupunktet Moms.

Se også videoen herunder, der forklarer, hvordan du indberetter og betaler din moms via TastSelv Erhverv (2:58 min.).

{video.ascx?ident=381_2018060715083940955256671711}

Nu kan du også indberette moms direkte fra dit regnskabsprogram.

Læs hvordan du retter din momsindberetning eller din betaling.

{text.ascx?pId=4293065&ident=usercontrol}

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Tilmelding til Nets (PBS)

Direkte efter du har indberettet moms, får du mulighed for at trykke Fortsæt og betale via Nets. Herefter kan du enten vælge Godkend eller Tilbage. Hvis du vælger Godkend, overfører Nets pengene til Skattestyrelsen på betalingsdatoen/fristdatoen. Hvis du vælger Tilbage, har du ikke betalt din moms endnu.
Bemærk! Første gang du betaler via denne metode kan der gå op til en bankdag, inden betaling overføres.

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din skattekonto i TastSelv Erhverv.

Betaling til skattekontoen

Visa/Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort eller MobilePay. Det er uanset om du har indberettet via PC eller med din mobiltelefon.

Sådan betaler du med Visa/Dankort

Sådan betaler du med MobilePay

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til Skattestyrelsen fra en udenlandsk konto

IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler. Bemærk venligst, at banker har forskellige tidspunkter for, hvornår en overførsel bliver klaret samme dag.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til Skattestyrelsens konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst fem hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen.

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din moms.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du som hovedregel registrere din virksomhed for moms. Det gør du på indberet.virk.dk. Du får et cvr-/SE-nr. og et registreringsbevis.

Salg under 50.000 kr.

Du vælger selv, om du vil registrere dig for moms, når du er selvstændig erhvervsdrivende, og din virksomheds momspligtige salg er under 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Har du registreret dig for moms, skal du opkræve, indberette og betale moms, selv om dit momspligtige salg er under 50.000 kr.

Salg over 50.000 kr.

Du skal momsregistreres, når din virksomheds momspligtige salg overstiger 50.000 kr. over en periode på 12 måneder.

Ved du, at dit salg overstiger 50.000 kr., skal du registrere dig senest 8 dage inden, du starter virksomheden.

Momsregistrer din virksomhed på indberet.virk.dk

Se dit registreringsbevis

Momsfrit salg

Sælger du nogle bestemte ydelser, er du fritaget for moms. Du betaler som regel lønsumsafgift i stedet. Momsfri ydelser kan fx være sundhedsbehandling eller undervisning.

Du kan have både momspligtigt og momsfrit salg. Du kan sælge varer med moms, fx cremer, og samtidig udføre momsfrie sundhedsbehandlinger.

Du skal kun betale moms af det momspligtige salg.

Momsfri ydelser

Særlige registreringer

Din virksomhed skal i nogle tilfælde have en særlig registrering ud over den almindelige momsregistrering. Det gælder for eksempel, når:

 • Din virksomhed køber varer fra lande uden for EU. Her skal du registrere dig som importør på indberet.virk.dk.
 • Din virksomhed udlejer fast ejendom erhvervsmæssigt og opkræver moms af lejen.

Frivillig registrering på udlejning af fast ejendom (blanket 31.001)

Erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom (Den juridiske vejledning)

Brugtmoms

Virksomheder, der indkøber og videresælger brugte varer, kan benytte brugtmomsordningen. Du beregner moms af fortjenesten, ikke af hele salgsprisen. Ordningen er frivillig.

Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjekter og antikviteter (Den juridiske vejledning)

Momsregistrering af konkursboer

Alle konkursboer, som viderefører og afvikler momsregistrerede virksomheder, skal anmelde sig til momsregistrering. Kurator skal anmode om et SE-nr. til konkursboet via indberet.virk.dk på følgende måde:

 1. Log på indberet.virk.dk (dig selv som kurator)
 2. Hent og print registreringsblanket 40.001
 3. Udfyld og underskriv registreringsblanket 40.001
 4. Send registreringsblanket 40.001 med post til Erhvervsstyrelsen eller alternativt skan registreringsblanketten ind og send den via "Virksomhed@erst.dk".

Momsregistrering af konkursboer (styresignal)

Ændr din momsperiode

På indberet.virk.dk kan du søge om at få en kortere afregningsperiode for moms, fx fra halvårlig til kvartalsvis. Du kan ikke søge om en længere afregningsperiode.

Frivillig kortere afregning af moms for selskaber mv. (indberet.virk.dk)

Omsætningsgrænserne for momsafregning
Virksomhedstype Årlig omsætning Afregning
Små virksomheder 0-5 mio. kr. Halvårlig afregning
Mellemstore virksomheder 5-50 mio. kr. Kvartalsvis afregning
Store virksomheder Over 50 mio. kr. Månedsvis afregning

Skattestyrelsen kan ændre din momsperiode

I november vurderer vi, om din afregningsperiode passer ud fra dine momsindberetninger fra 1. juli året før til 30. juni dette år.

Vi kan kun flytte dig til en længere afregningsperiode, hvis du har indberettet og indbetalt moms til tiden i alle 12 måneder.

Hvis vi ændrer din afregningsperiode, modtager du et brev i din digitale postkasse i november. Ændringen vil gælde fra 1. januar året efter.

Hvis din virksomhed i perioden fra 1. juli sidste år til 30. juni dette år har købt elektronik (PC, mobil med mere) fra en grossist, og du har beregnet salgsmoms efter reglerne om omvendt betalingspligt, så er købet med i beregningen af den omsætning, der ligger til grund for omregistrering til en anden afregningsperiode. Dette beløb skal dog ikke regnes med i omsætningen.

Skattestyrelsen kender ikke beløbet, og derfor bedes du skrive til os, hvis du er blevet omregistreret til en kortere afregningsperiode på grund af størrelsen af salgsmoms inkl. omvendt betalingspligt. Send en mail til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv under fanen Kontakt.

Tjek, om de danske virksomheder, du handler med, er momsregistrerede. Sælger du varer eller ydelser momsfrit til virksomheder i andre EU-lande, skal du have dokumentation for, at køberen er en virksomhed.

Søg på momsnumre i Danmark

Søg på momsnumre i EU (Europa-Kommissionens hjemmeside)

Hvis din virksomhed sælger teleydelser, elektroniske ydelser eller radio- og tv-spredningstjenester er der specielle regler i forhold til momsafregning. Dette kaldes One stop moms.

Momsen skal afregnes i det land, hvor dine kunder bor eller sædvanligvis opholder sig. Du skal kunne dokumentere, hvor dine kunder opholder sig, også selv om du regner med, at alle kunderne er danske. Læs mere under One stop moms.

Når du skal afvikle en konkursramt virksomhed, skal du undersøge, om konkursboet skal momsregistreres og har ret til at få helt, delvist eller intet fradrag for moms. Læs mere om moms i konkursboer.

Når auktionsleder skal betale moms til Skattestyrelsen af salg af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) og tilhørende løsøre på tvangsauktion, skal auktionsleder indberette og betale ved at følge guiden herunder. Fogedretter skal derimod indberette og betale via Domstolsstyrelsen.


Skriv til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt 
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Moms, lønsum, told og punktafgifter
 5. Vælg Moms
 6. Vælg Ind- og udbetaling, rykkere og renter 
 7. Vælg Moms ved salg på tvangsauktion
 8. Udfyld de nødvendige oplysninger
 9. Tilføj informationer om
  1. Den registrerede virksomheds SE/CVR-nummer.
  2. Det beregnede momsbeløb af den samlede købssum. I den samlede købssum indgår både budsummen og størstebeløbet (det beløb, der skal betales ud over budsummen, som består af fortrinsberettigede krav og sagsomkostninger).
  3. Datoen for auktionens afslutning.
 10. Klik Send

  Når vi har modtaget oplysningerne fra dig, vil du modtage den betalingslinje, du skal bruge, når du skal betale momsbeløbet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.