Er din virksomhed momsregistreret, skal du føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser og på denne måde lave din momsafregning. Ved udgangen af hver momsperiode skal du opgøre den moms, du skal indberette til Skattestyrelsen.

Log ind og indberet moms

Regnskabet skal vise, hvor meget du skal indberette og betale i moms. Det skal som minimum indeholde en konto for:

 • Købsmoms
 • Salgsmoms

Handler du med udlandet

Regnskabet skal også indeholde en konto for:

 • Moms af varekøb fra udlandet
 • Moms af køb af ydelser fra udlandet med omvendt betalingspligt
 • Køb af varer i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - varer)
 • Køb af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik A - ydelser)
 • Salg af varer til andre EU-lande (momsangivelsens to rubrikker B - varer)
 • Salg af ydelser med omvendt betalingspligt i andre EU-lande (momsangivelsens rubrik B - ydelser)
 • Eksport til lande uden for EU mv. (momsangivelsens rubrik C).

Grundlaget for momsregnskabet

De momsbeløb, du skal indberette, finder du i dit almindelige forretningsregnskab. Dit forretningsregnskab skal være opdateret, inden du indberetter momsen. Du skal medregne alle bilag, der er dateret i den momsperiode, du indberetter for. Det gælder også, selv om beløbet på fakturaen ikke er betalt.

For at sikre, at du har alle bilag med i dit forretningsregnskab, skal du jævnligt afstemme beholdningen i fx kasse og bank med den faktiske beholdning, fx på bankkontoudtog eller ved optælling af kassen.

Regnskab (Den juridiske vejledning)

Bogføringsprogram

Momsen bliver bogført automatisk, når du registrerer dine bilag med et bogføringsprogram.

Du skal selv sørge for at opgøre momsen af momsperiodens kreditkøb og kreditsalg, hvis bogføringsprogrammet ikke gør det automatisk.

Hvis programmet indeholder et debitor- og kreditorregnskab, bliver momsen af dit kreditkøb eller kreditsalg bogført automatisk.

Få hjælp til at bogføre din moms

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, der er registreret for moms og ikke har ansatte, kan du bruge vores bogføringsguide.

Bogføringsguiden hjælper dig til at bogføre din virksomheds bilag, så du sikrer, at dine fradrag kan beregnes rigtigt, og du kan betale den rigtige skat og moms.

Alle poster skal være dokumenteret med bilag. Hvis et bilag ikke opfylder kravene, kan det betyde, at du mister retten til at trække momsen på bilaget fra.

Krav til faktura eller kassebon

Faktura

 • Fakturadato (Fakturadatoen afgør, hvornår du kan få fradrag for moms)
 • Fortløbende fakturanummer.
 • Dit momsregistreringsnummer (cvr-nr./SE-nr.).
 • Virksomhedens navn og adresse.
 • Købers navn og adresse.
 • Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser.
 • Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadato.
 • Varens eller ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
 • Gældende momssats.
 • Momsbeløb.
 • Har du både momspligtigt og momsfrit salg til samme kunde, skal der stå, hvilket beløb momsen er beregnet af.

Kassebon

Bruger du kasseapparat, skal det kunne udskrive både kassebon og revisionsstrimmel.

 • Din virksomheds navn eller registreringsnummer (cvr-nr./se-nr.).
 • Udstedelsesdato.
 • Varens art.
 • Momsbeløbets størrelse eller den samlede pris inklusive moms.

Det er vigtigt, at du overholder faktureringskravene, da købers mulighed for at trække momsen fra blandt andet afhænger af, at bilagene overholder reglerne. Når salgsbeløbet er over 3.000 kr. kræver det altid en fuld faktura, for at køber kan få fradrag.

Fakturering (Den juridiske vejledning)

Du skal gemme regnskabsmateriale i fem år - også selvom virksomheden lukker. Regnskabsmateriale, der vedrører anskaffelse og ombygning af ejendomme, skal opbevares i ti år.

Regnskabsmateriale er alt skriftligt materiale, der vedrører virksomhedens drift, fx:

 • Fakturaer
 • Følgesedler
 • Kontrakter
 • Ordresedler
 • Aftalebøger
 • Årsregnskaber

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.