Du skal betale registreringsafgift for at få danske nummerplader. Vil du kende afgiften på forhånd, kan du bede om et bindende svar eller beregne afgiften.

Sagsbehandlingstiden for værdifastsættelse er op til 5 uger, da der er ekstra mange køretøjer, som skal værdifastsættes i øjeblikket.

Log på Motorregistret og bed om værdifastsættelse

1. Inden du indfører et køretøj

Bor du i Danmark og indfører en bil eller MC på udenlandske nummerplader, skal du:

 • Give os besked via denne formular, inden du indfører køretøjet.
 • Printe din kvittering, da du skal have den liggende i køretøjet, når du kører på de udenlandske nummerplader.

Du skal ikke udfylde formularen, men gå direkte til næste trin, hvis:

 • Køretøjet ikke har nummerplader på.
 • Du ikke bor i Danmark.

Du har 30 dage til at få køretøjet indregistreret.

Læs mere om Brug af et udenlandsk køretøj i Danmark (Den juridiske vejledning).

2. Få synet din bil eller MC

Køretøjet skal til et udvidet registreringssyn (toldsyn) hos en synsvirksomhed.

Til registreringssynet skal du medbringe køretøjets originale registreringsattest.

Find synshal (fstyr.dk)

Importerer du en bil eller MC fra et land uden for EU/EØS, Færøerne eller Grønland, skal du efter godkendt syn møde op i en af vores motorekspeditioner med registreringsattesten eller sende den til

Motorstyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

for at få en tilladelse til at registrere køretøjet. Vær opmærksom på, at de fleste registreringsattester består af både en del 1 og en del 2. Begge dele skal medbringes/medsendes. 

3. Bed om en værdifastsættelse i Motorregistret eller via en privat operatør

 1. Log på TastSelv med NemID
 2. Vælg Motor - Motorregistret
 3. Vælg Registreringsafgift og derefter Anmod om værdifastsættelse
 4. Udfyld skærmbillederne og vælg Godkend
 5. Du kan se din kvittering i dit meddelelsesarkiv

Er du tilflyttet, eller har køretøjet udenlandske nummerplader, skal du skrive det i din anmodning.

Har du ikke et cpr-nummer og NemID, så send en mail til motorekspedition@motorst.dk og bed om at få værdifastsat køretøjet.

Kommer køretøjet fra et ikke-EU-land, og har du ikke tidligere indsendt din registreringsattest, skal du sende en kopi af registreringsattesten til motorekspedition@motorst.dk.

Afgørelsen

Borgere kan se afgørelsen i TastSelv under Motor og Meddelelser fra Motorregistret.

Virksomheder kan se afgørelsen i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

Har du ikke adgang til TastSelv, får du afgørelsen med posten.

4. Betal registreringsafgift

Du betaler registreringsafgiften via netbank, bank eller i en af vores motorekspeditioner. Betalingsoplysningerne står på afgørelsen. I motorekspeditionerne kan du kun betale med Dankort, Visa/Dankort og kontanter.

5. Få registreret køretøjet i Motorregistret og køb nye nummerplader

Du får registreret køretøjet og køber nye nummerplader hos en nummerpladeoperatør eller i en af vores motorekspeditioner.

Medbring udenlandsk registreringsattest, udenlandske nummerplader hvis du har dem, ID med billede og forsikringsoplysninger. Vær opmærksom på, at de fleste registreringsattester består af både en del 1 og en del 2. Begge dele skal medbringes. 

Import af bil og MC til varig brug

Bor du i Danmark og indfører et køretøj med udenlandske nummerplader, skal du følge de 5 trin til at importere et køretøj. Det er kun dig og din husstand, som må bruge køretøjet.

Er det en virksomhed, der importerer bilen, må køretøjet køres af en fast medarbejder.

Lånebil

Du skal give Motorstyrelsen besked, inden du kører ind i landet i en lånebil med udenlandske nummerplader.

Det er kun den registrerede ejer eller bruger af køretøjet, eller en anden fra husstanden, som må køre lånebilen.

Du må ikke køre i en udenlandsk registreret lånebil i mere end 30 dage inden for en periode på 12 måneder pr. dansk indregistreret køretøj. Du skal have lånekontrakten fra autoværkstedet med i bilen.

Uden for EU

Når du importerer et køretøj fra et land uden for EU, skal du som hovedregel betale told og moms.

Når du kommer til det første toldekspeditionssted i EU, skal du henvende dig til en speditør for at få lavet en fortoldning. Herefter skal du betale told og moms på ekspeditionsstedet.

Når du har fået lavet en fortoldning og betalt told og moms, er køretøjet frigivet. Fortoldningen er dit bevis på, at bilen told- og momsmæssigt er importeret korrekt.

Tolden er 10 % og momsen 25 % af køretøjets fakturapris + fragt og omkostninger.

I nogle tilfælde, fx hvis køretøjet er flyttegods, kan køretøjet importeres told- og momsfrit eller til en told eller momssats, der er lavere end 10 %.

Inden for EU

Når du importerer et køretøj fra et andet EU-land, skal du ikke betale told. Hvis køretøjet er nyt, skal du dog betale moms på 25 %.

Læs mere om, hvornår et køretøj er henholdsvis nyt eller brugt i momslovens forstand (Den juridiske vejledning).

De registrerede virksomheder (selvanmeldere), der reklamerer med det, kan afregne din afgift. Det gælder for de mest almindelige køretøjer.

Det gælder ikke for:

 • Brugte busser
 • Brugte autocampere
 • Køretøjer, der er mere end 35 år gamle (fx veterankøretøjer)
 • Andre særlige køretøjer, fx genopbyggede totalskadede køretøjer og køretøjer med klausul

Virksomhederne opkræver typisk et salær. Vi kan ikke henvise til konkrete virksomheder.

Du kan ikke klage over afgørelsen fra en privat operatør.

Hvis du allerede har anmeldt køretøjet i Motorregistret

Benytter du dig af en privat operatør, skal du ikke anmelde dit køretøj via Motorregistret.

Har du allerede anmeldt køretøjet, skal du annullere anmeldelsen ved at sende en mail til motorekspedition@motorst.dk.

For uddybende og fyldestgørende juridiske information, se Den juridiske vejledning.