Du kan få registreringsafgift tilbage, når du har ført dit køretøj ud af Danmark og afmeldt det i Motorregistret. Sagsbehandlingstiden for værdifastsættelse er ca. 9 uger.

Vær opmærksom på, at du først får oplyst eksportgodtgørelsens størrelse, når du eksporterer køretøjet. Vil du bare kende eksportgodtgørelsens størrelse, kan du søge et bindende svar.

Beregn registreringsafgiften i Motorregistret

1. Få synet din bil

Skal du eksportere et køretøj, skal du have det til udvidet registreringssyn (registreringssyn og toldsyn), som skal foregå samtidig ved samme synssted.

Synet må ikke være ældre end 4 uger, når du beder om værdifastsættelsen.

Find synshal (fstyr.dk)

2. Bed om en værdifastsættelse

Du skal bede os i Motorstyrelsen om værdifastsættelse af dit køretøj. Vær opmærksom på, at du skal betale et gebyr på 2.350 kroner for sagsbehandlingen. Du bliver bedt om at betale gebyret med kort, når du beder om værdifastsættelse.

 • Log på Motorregistret med NemID eller Digital Signatur
 • Vælg Motor - Motorregistret - Registreringsafgift - Anmod om værdifastsættelse.
 • Indtast køretøjets RAK-koder eller kontroltal fra registreringsattesten.
 • Udfyld skærmbillederne og tryk Godkend.
 • Du får en bekræftelse på, at betalingen er gennemført. Tryk Fortsæt.
 • Du får en kvittering med et journalnummer. Det skal du bruge i trin 4 nedenfor.

Har du ikke NemID eller Digital Signatur, skal du anmode om eksportgodtgørelse ved at skrive til os på motorekspedition@motorst.dk.

Har du ikke et cpr- eller cvr-nummer, skal du registreres med et nummer i vores alternative kontaktregister (AKR). For at blive registeret med et AKR-nummer skal du udfylde, Blanket 21.081 (hvis du er person) eller Blanket 21.082 (hvis du er virksomhed).

3. Aflever nummerplader til en nummerpladeoperatør eller i en motorekspedition

Find motorekspedition eller nummerpladeoperatør

4. Indsend dokumentation til Motorstyrelsen

Du skal sende følgende dokumentation til os:

 • Dokumentation for ejerskab, hvis du ikke står som ejer i Motorregistret, fx i form af slutseddel, købsfaktura eller lignende.
 • Dokumentation for salg, hvis køretøjet er solgt i forbindelse med udførslen, fx i form af købsaftale, slutseddel eller faktura.
 • Dokumentation for selve udførslen.

For selvanmeldere, som er omfattet af lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., skal køretøjet være udført, inden månedsangivelsen godkendes. 

For borgere og ikke registrerede virksomheder skal køretøjet være udført, senest 3 måneder efter anmodning om eksportgodtgørelse.

Vær opmærksom på, at Motorstyrelsen kan indkalde et køretøj til besigtigelse. Hvis køretøjet udtages til besigtigelse, vil du som selvanmelder som udgangspunkt modtage indkaldelsen, inden 14 dage efter køretøjet er sat på månedsangivelsen.

Motorstyrelsen kan for selvanmeldere, borgere og ikke-registrerede virksomheder dog altid indkalde et køretøj til besigtigelse.  

Læs mere om kravene i vores SKAT-meddelelse Krav til dokumentation for ejerskab og udførsel af køretøjer (SKM2016.369.SKAT) og vores nyhedsbrev Vejledning om dokumentation for eksport af et køretøj.

Send dokumentationen til motorekspedition@motorst.dk. Skriv Eksport og journalnummeret fra din kvittering på dokumentationen og i emnefeltet på mailen.

Du får afgørelsen i TastSelv Borger under Meddelelser fra Motorregistret eller i Meddelelsesarkivet i TastSelv Erhverv.

5. Motorstyrelsen udbetaler din registreringsafgift

Vi udbetaler registreringsafgiften til din NemKonto. Der går ca. 9 uger.

Den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det samme køretøj blev indført fra udlandet, bliver fratrukket 15 %.

For personbiler fratrækkes dog mindst 8.500 kr. og for varebiler og motorcykler mindst 4.500 kr.

Du kan ikke få betalt registreringsafgift tilbage for køretøjer, der:

 • Efter en ombygning eller lignende har mistet deres afgiftsmæssige identitet (ID-tab), og hvor der skal betales afgift igen, hvis køretøjet skal bruges i Danmark.
 • Er færdselsskadede, og som ikke kan genopbygges inden for reglerne om afgiftsfri genopbygning eller ikke kan fritages for afgift efter reparation. Du kan ikke få godtgørelse for eksport af et beskadiget køretøj.
 • Er over 35 år gamle, regnet fra første registreringsdato (veterankøretøjer).
 • Ikke er i registreringsklar stand (fx skader og vedligeholdelsesstand) og derfor ikke kan synes og godkendes til at køre i Danmark.

Udstyr, der er monteret, efter der er betalt afgift af køretøjet, kan du heller ikke få registreringsafgift tilbage for. I det tilfælde er der ikke betalt registreringsafgift af udstyret.

Hvis der er pant i køretøjet

Motorstyrelsen afviser din anmodning, hvis der er tinglyst pant i køretøjet i Bilbogen, når du beder om eksportgodtgørelse. Du får gebyret tilbage, hvis vi afviser din anmodning, fordi der er tinglyst pant i Bilbogen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning, afsnit I.A.1.6 om Eksportgodtgørelse.