Køretøj Ejerafgift Vægtafgift Udligningsafgift * Privatbenyttelsesafgift Partikeludledningsafgift Vejbenyttelsesafgift
Personbil, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere Ja Ja, for dieseldrevne biler og biler, der kører på natur- og biogas Ja, hvis bilen ikke har et godkendt partikelfilter
Personbil, der er registreret første gang før den 1. juli 1997 Ja Ja, for dieseldrevne biler og biler, der kører på natur- og biogas Ja, hvis bilen ikke har et godkendt partikelfilter
Varebil, der er registreret den 18. marts 2009 eller senere Ja Ja, for dieseldrevne biler og biler, der kører på natur- og biogas Ja, hvis bilen vejer op til 4 tons og er registreret til "godstransport privat" eller "godstransport privat/erhverv" Ja, hvis det er en dieselbil med en tilladt totalvægt på 3,5 tons eller derunder, og den ikke har et godkendt partikelfilter
Varebil, der er registreret efter den 2. juni 1998, men før den 18. marts 2009 Ja Ja, for dieseldrevne biler og biler, der kører på natur- og biogas Ja, hvis bilen vejer op til 4 tons og er registreret til "godstransport privat" eller "godstransport privat/erhverv" Ja, hvis det er en dieselbil med en tilladt totalvægt på 3,5 tons eller derunder, og den ikke har et godkendt partikelfilter
Varebil, der er registreret første gang den 2. juni 1998 eller før Ja Ja, for dieseldrevne biler og biler, der kører på natur- og biogas Nej Ja, hvis det er en dieselbil med en tilladt totalvægt på 3,5 tons eller derunder, og den ikke har et godkendt partikelfilter
Lastbil eller lastvognstog med en tilladt totalvægt på 12 tons eller derover Ja Ja

* Udligningsafgiften gælder for ikke-benzindrevne køretøjer, der er afgiftsbelagte (fx diesel- og gas).
Afgiften beregnes som den afgiftsbesparelse, der er ved at anvende fx diesel som brændstof frem for
benzin, så der er en form for ligestilling mellem benzin og andre afgiftsbelagte brændstoftyper.