Årsopgørelsen er en oversigt over skatten for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad man har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat. Årsopgørelsen kommer hvert år i marts, hvor man kan se, om man skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år. Har man betalt for lidt i skat, skal man betale restskat. Har man betalt for meget, får man overskydende skat udbetalt.

Hvis man vil se forventede indkomst, fradrag og skat for dette år, finder man det på forskudsopgørelse.

Danmark har et af verdens mest automatiserede og digitaliserede personskattesystemer. Selvom det måske ikke er noget, som man lægger mærke til i hverdagen, så bliver det tydeligt for de fleste, når årsopgørelsen kommer.

I alt bliver der for 2017 dannet ca. 4,6 millioner årsopgørelser på baggrund af 200 millioner automatiserede og digitale oplysninger.

Langt de fleste borgere har ikke ændringer til de informationer, der er fortrykt fra SKATs side. Faktisk er det kun 15% - eller ca. 700.000 skatteydere, der ændrer på de oplysninger, som fremgår af årsopgørelsen. De resterende ca. 3,9 millioner skatteydere har ikke ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen fra SKAT. Men selvom man typisk ikke har ændringer, er det vigtigt, at man tjekker tallene og sikrer, at det hele er med.

Borgerne betaler ca. 450 milliarder kroner hvert år i personskatter.

Følg årsopgørelsen på SKATs Twitter-profil: @Skattefar

Den 1. juli 2018 bliver SKAT erstattet af syv nye styrelser. Efter denne dato vil borgerne modtage forskuds- og årsopgørelser fra Skattestyrelsen.

Den årsopgørelse, der er tilgængelig fra 12. marts via TastSelv for omkring 4,6 millioner borgere, er dannet på baggrund af de 200 millioner oplysninger, som SKAT har modtaget fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber m.v. Men den indeholder også oplysninger, som den enkelte borger selv har givet i forbindelse med forskudsopgørelsen.

Langt de fleste behøver ikke at gøre noget. Men det er stadig vigtigt at kontrollere, om tallene er rigtige og foretage evt. ændringer eller tilføjelser.

Fristen for at oplyse ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen er 1. maj.

Den første udbetaling af overskydende skat, som sker den 10. april, tager udgangspunkt i de ændringer og tilføjelser, der er foretaget frem til og med 30. marts.

Mulige ændringer i årsopgørelsen

I perioden fra 12. til 30. marts kan der ske ændringer af de data, som indgår i årsopgørelsen. Det kan fx ske, fordi SKAT løbende kvalitetstjekker de 200 millioner oplysninger fra arbejdsgivere, banker og andre, som årsopgørelsen dannes på baggrund af.

Sker der i denne periode ændringer i borgerens årsopgørelse, får borgeren en mail eller SMS med oplysninger om, at der er en opdateret årsopgørelse i TastSelv.

Fakta om årsopgørelsen for 2016, der kom i foråret 2017:

Så mange tjekkede deres årsopgørelse via TastSelv sidste år

 Ca. 3,5 mio.

Så mange tjekkede deres årsopgørelse på mobil/tablet 

40 %

Antal årsopgørelser, der lå klar ved åbningen i marts 

4,6 mio.

Antal skatteydere med restskat på første årsopgørelse

1 mio.

Antal skatteydere med overskydende skat på første årsopgørelse 

3,4 mio.

Restskattebeløb ved første årsopgørelse (ultimo marts)

6,2 mia. kr.

Overskydende skat ved første årsopgørelse (ultimo marts)

16,8 mia. kr.

Antal telefoniske henvendelser fra borgere og virksomheder, der blev besvaret af SKAT i ugerne omkring årsopgørelsen i 2017:

Uge

Antal svarede opkald

Uge 11

78.489

Uge 12

70.638

Vidste du, at:

  • Danskernes årsopgørelser dannes på baggrund af næsten 200 millioner indberetninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mv.

  • Over 85 % af skatteyderne (ca. 3,9 millioner) har ikke ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen fra SKAT.

  • 98 % af dem, der retter årsopgørelsen, gør det via TastSelv. De sidste 2 % ringer eller skriver til SKAT.

  • 15 % af skatteyderne (ca. 700.000) har ændringer til årsopgørelsen. Omkring halvdelen af disse ændringer vedrører befordringsfradraget.

  • Det nuværende, danske personskattesystem har en af de højeste automatiserings- og digitaliseringsrater i verden.

  • Danskerne betaler ca. 450 milliarder kroner hvert år i personskatter.

1903: Med indførelsen af indkomst- og formuebeskatning opstod behovet for, at folk selv angav, hvad de tjente og havde af formue. Det var frivilligt at indsende sin selvangivelse, men hvis man ikke afleverede den, skønnede ligningsmyndighederne, hvad man skulle betale i skat.

1946: Ved pengeombytningen og formueopgørelsen efter Anden Verdenskrig kom det frem, at folk havde en større formue, end skattemyndighederne kendte til.
Altså havde skatteligningen ikke været effektiv nok indtil da. Der blev gennemført en kontrollov, der gjorde det muligt for ligningsmyndighederne at få oplysninger, der kunne bruges til at efterkontrollere skatteydernes opgivelser på selvangivelserne. Selvangivelsespligt for formuer blev indført, og arbejdsgiverne skulle oplyse om udbetalte lønninger.

1977: Oplysningspligten blev udvidet til, at bankerne skulle indberette de renteindtægter, der var tilskrevet de enkelte kontohavere, og selvangivelsen for almindelige lønmodtagere blev udskilt som en selvstændig blanket, der var mere enkel end hidtil.

1982: Der blev gennemført en reform af selvangivelsesordningen. Skattevæsenet ønskede at tilbyde skatteydere med ukomplicerede skatteforhold en fremrykket slutopgørelse. Den nye selvangivelse indeholdt et antal gule felter med oplysninger, som skatteyderen ikke behøvede at udfylde, hvis han eller hun var enig i disse. Det drejede sig især om løn, dagpenge, uddannelsesstøtte og oplysninger fra pengeinstitutter. Hvis skatteyderen ikke havde ændringer, kunne han eller hun nøjes med at underskrive og indsende selvangivelsen.

1994: Med TastSelv blev det muligt at indtaste oplysninger om ændringer i den fortrykte selvangivelse via telefon, så de automatisk blev registreret. Året efter blev det muligt at foretage rettelser over internettet.

2008: Fra 2008 blev selvangivelsen afskaffet, hvorefter alle almindelige skatteydere fik en årsopgørelse med det samme. Proceduren blev herefter, at man skulle rette i denne årsopgørelse.

Læs mere om årsopgørelsen 2017 på skat.dk/årsopgørelsen

Læs mere om forskudsopgørelsen 2018 på skat.dk/forskud