Dato for offentliggørelse
23 Jun 2020 14:12
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (11.3):

Afsnit 0. Nyhedsbrev: Om implementering af felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.
Afsnit 0. Nyhedsbrev er ajourført med de seneste oplysninger om de udskudte betalingsfrister.  

Der er indsat nyt afsnit 8.3.8 om regulering af indberetninger til Lønmodtagernes Feriemidler (de indefrosne feriepenge) i felt 210.

Nyt i forrige version (11.2):

Afsnit 15. Søindkomst er omskrevet, opdelt i en række underafsnit og udvidet med et afsnit om udenlandske rederiers adgang til at bruge DIS-ordningen.

ISBN-nummer
978-87-417-0867-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen