Dato for offentliggørelse
02 Aug 2021 12:13
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Hvad er nyt?

Opdateret udgave med rettede henvisninger og ny tekst.

Gyldig til
4. august 2022
ISBN-nummer
978-87-417-0686-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen