Dato for udgivelse
3. juli 2001
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har nu beregnet den endelige progressionsgrænse for den kommunale ejendomsværdiskat for 2001 til 2.894.000 kr. Beregningen er foretaget på grundlag af den gennemsnitlige udvikling i ejendomsvurderingerne fra 2000 til 2001 for de væsentligste ejendomsgrupper, der er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat (dvs. enfamilieshuse, sommerhuse og ejerlejligheder).


Told- og Skattestyrelsen har nu beregnet den endelige progressionsgrænse for den kommunale ejendomsværdiskat for 2001 til 2.894.000 kr. Beregningen er foretaget på grundlag af den gennemsnitlige udvikling i ejendomsvurderingerne fra 2000 til 2001 for de væsentligste ejendomsgrupper, der er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat (dvs. enfamilieshuse, sommerhuse og ejerlejligheder).

Progressionsgrænsen er den grænse, hvorover ejendomsværdiskatten beregnes med 30 promille i stedet for med 10 promille. Dvs. ejendomsværdi under 2.894.000 kr. beskattes som udgangspunkt med 10 promille, mens ejendomsværdi over 2.894.000 kr. beskattes med 30 promille i 2001.

Ved forskudsregistreringen for 2001 blev anvendt en foreløbig progressionsgrænse på 2.815.000 kr. De skatteydere, der berøres af den progressive ejendomsværdiskat, er derfor forskudsregistreret med op til 1.580 kr. (*) for meget i ejendomsværdiskat. Denne forskel holder sig inden for den usikkerhed, der i forvejen er ved forskudsregistreringen, og de berørte skatteydere har derfor ikke behov for at ændre skattekort for 2001.

Progressionsgrænsen for 2000 var 2.684.000 kr.

Se cirkulære 2001-22: Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2001

(*) Forskellen på den lave og den høje ejendomsværdiskat er 2 procentpoint. Og 2 pct. af forskellen på den foreløbige og den endelige progressionsgrænse er 1.580 kr.