Dato for udgivelse
23. juli 2001
Resumé
Det Centrale Toldudvalg har på sit møde i dag besluttet at fortsætte med at bruge toldsystemet (også kaldet Told 2000).

Det Centrale Toldudvalg har på sit møde i dag besluttet at fortsætte med at bruge toldsystemet (også kaldet Told 2000).

Toldsystemet blev sat i værk den 16. juni 2001 men har siden da været plaget af primært driftsstabilitetsproblemer og sekundært af deciderede fejl i systemet.

Det førte til, at ToldSkat på et møde med edb-leverandøren Integris A/S den 13. juli 2001 forlangte en garanti for systemets drift samt væsentlige forbedringer senest den 20.juli 2001.

Integris A/S har siden den 13. juli foretaget flere rettelser til systemet, og Toldudvalget har kunnet konstatere, at systemet har undergået væsentlige forbedringer.

Siden onsdag den 18. juli har systemet haft en betydeligt bedre driftsstabilitet.

Forbedringerne har ikke bragt systemet op på den driftsstabilitet, der er aftalt i kontrakten med Integris A/S, men forbedringerne har dog løftet Toldudvalgets tillid til systemet så meget, at der var enighed om at fortsætte driften af systemet.

For at sikre den positive udvikling blev det aftalt at følge systemet meget tæt i den kommende periode. Det vil bl.a. ske ved nedsættelse af en følgegruppe med repræsentanter fra Erhvervslivet, Integris A/S samt ToldSkat.

Følgegruppen vil bl.a. måle, om svartider og tilgængelighed til systemet svarer til den kontrakt, der er indgået med Integris A/S.

Nærmere oplysninger om den tekniske status på toldsystemet kan løbende følges på ToldSkat''''s hjemmeside på internettet, hvor der også er en opdateret fejlliste.