Dato for udgivelse
17. september 2001
Resumé

Som et led i informationsindsatsen på skatte- og afgiftsområdet i Øresundsregionen, har Told- og Skatteregion København i samarbejde med Skattemyndigheten i Malmö besluttet at iværksætte udveksling af medarbejdere på tværs af sundet.


Som et led i informationsindsatsen på skatte- og afgiftsområdet i Øresundsregionen, har Told- og Skatteregion København i samarbejde med Skattemyndigheten i Malmö besluttet at iværksætte udveksling af medarbejdere på tværs af sundet.

Ordningen vil i første omgang være et forsøg der løber fra medio september 2001 til medio marts 2002.

I denne periode vil man hver tirsdag kunne træffe en svensk skattemedarbejder hos Told- og Skatteregion København. Det vil give borgere og virksomheder på den danske side af sundet mulighed for at indhente information om en lang række af de spørgsmål, som rejser sig, når man overvejer at bosætte sig, arbejde eller etablere virksomhed på den anden side af sundet.

Ligeledes er der et tilsvarende tilbud for borgere og virksomheder på svenske side af sundet, hvor en dansk skattemedarbejder vil gæste Øresunddirekt på Stortorget i Malmø hver onsdag.

"Dette samarbejde er et forsøg på at tilgodese borgernes behov for information om skatte- og afgiftsregler m.v. på tværs af Øresund, og bliver det en succes i dette første halve år, kan ordningen blive permanent" siger regionschef Poul Pabian fra Told- og Skatteregion København.

Kontaktperson : Regionschef Poul Pabian, tlf. 3587 7229

Told- og Skatteregion København
Tagensvej 135
2200 København N