Dato for udgivelse
23. oktober 2001
Resumé

Ligningsrådet har i en tilkendegivelse udtalt, at de private forbrugere i EFFO ikke skal beskattes af de såkaldte overdækningsbeløb, som blev udbetalt fra EFFO i forbindelse med salget af driften til NESA i 1998.


Overdækningsbeløb

Ligningsrådet har i dag i en tilkendegivelse udtalt, at de private forbrugere i EFFO ikke skal beskattes af de såkaldte overdækningsbeløb, som blev udbetalt fra EFFO i forbindelse med salget af driften til NESA i 1998.

Dette er en ændret tilkendegivelse i forhold til en tidligere tilkendegivelse, idet Ligningsrådet i februar 2000 tilkendegav, at overdækningsbeløbene var skattepligtige. Ligningsrådets ændrede holdning er resultatet af en fornyet overvejelse af sagen.

Acontobeløb

Ligningsrådet har i dag samtidig fastholdt, at de a'''' conto udlodninger, som forbrugerne ligeledes modtog er skattepligtige. Da overdækningsbeløbene jf. ovenfor ikke anses for skattepligtige, er der nu alene tale om, at de private forbrugere skal forhøjes med a'''' conto udlodninger, der typisk er beløb under 1.500 kr. pr. forbruger.

Told- og Skattestyrelsen har af ressourcemæssige hensyn og af hensyn til beløbenes beskedne størrelse valgt at undlade at forhøje de ca. 18.000 oprindelige private forbrugere med a'''' conto udlodningerne.

Baggrund

Ved NESA´s overtagelse af EFFO i 1998 fik forbrugerne udbetalt dels et såkaldt overdækningsbeløb, dels en a'''' conto udlodning. Overdækningsbeløbet var betaling for, at man som forbruger i EFFO igennem årene over elprisen havde afskrevet en forholdsmæssig større del på aktiverne i EFFO end forbrugerne i NESA. Dette beløb skulle ifølge Elprisudvalgets afgørelse udbetales til de hidtidige EFFO-forbrugere. Modtagerne af beløbet har reelt set modtaget en tilbagebetaling af beløb, som de tidligere har indbetalt til EFFO i form af forhøjet elpris, og som de på ny vil skulle betale - til NESA, idet forbrugerne vil komme til at afholde udgiften til de samme afskrivninger endnu engang. De såkaldte a'''' conto udlodninger, som forbrugerne modtog, var beløb, der kom til udbetaling i forbindelse med likvidation af EFFO.