Dato for udgivelse
20. december 2001
Resumé

ToldSkat har på det seneste konstateret, at der er sket omgåelse af EU's importregler ved import af laks fra Norge.


ToldSkat har på det seneste konstateret, at der er sket omgåelse af EU's importregler ved import af laks fra Norge.

EU's regler er baseret på en aftale mellem EU-kommissionen og de enkelte norske fiskeeksportører der skal sikre, at laksen ikke kan indføres i EU
under en nærmere fastsat værdi (mindstepris) uden at der opkræves en ekstra told (antidumping told).

Reglerne er fastsat for at beskytte producenter i EU mod illoyal konkurrence fra virksomheder uden for EU.

De konstaterede omgåelser foregår bl.a. ved anvendelse af såkaldt "dobbeltfakturering", hvorved laksen i Danmark fortoldes med en værdi lig
med eller over mindsteprisen, uanset varemodtagerne betaler et langt lavere beløb pr. kg. til de norske eksportører. Derved undgår importørerne
betaling af den ekstra told, ligesom danske og andre EU-lakseproducenter stilles konkurrencemæssigt meget ringe.

EU-kommissionen er nu gået ind i sagen og har iværksat forskellige undersøgelser for at vurdere, hvor uregelmæssighederne faktisk finder sted
og hvor et eventuelt ansvar skal placeres.

Told Skat har i et nyhedsbrev til den berørte branche opfordret til at være meget opmærksom på, at der ved importen afgives de korrekte
oplysninger om varernes værdi etc. samt at EU's regler om import af sådanne varer nøje overholdes.

I tvivlstilfælde henvises importørerne til at indhente relevant vejledning ved det lokale toldcenter.