Nyhedsmedie
Jyllandsposten
Skrevet af
Frantz Howitz

O. Dürr Jensen giver i sit læserbrev af 9. december 2000 udtryk for, at han føler sig provokeret af, at ToldSkat i sin igangværende rekrutteringskampagne bruger overskriften "Dansk erhvervsliv som arbejdsplads".
 
Overskriften bruger vi naturligvis ikke for at provokere, men fordi størstedelen af vore medarbejdere bruger det meste af deres arbejdsdag på at samarbejde med de ca. 400.000 virksomheder (og de 4,6 mio. skatteborgere) i Danmark, bl.a. igennem servicering, vejledning etc. Dette arbejde foregår også i høj grad "ude i" virksomhederne, bl.a. fordi vi søger at indrette vores arbejde - også når der er tale om kontrolopgaver -, så det passer med virksomhedernes arbejdsrytme.
 
ToldSkats brugerundersøgelser viser da også, at langt de fleste virksomheder, rådgivere, advokater osv. er meget tilfredse med måden, vi udfører vores arbejde på.
 
Vi har således fokus på vore omgivelsers behov og krav. ToldSkat arbejder efter en kontrakt, der er indgået med Finansministeriet, bl.a. vedrørende stigende resultatopnåelse, faldende ressourceforbrug og løbende effektivitets- og produktivitetsforbedringer - og vi opfylder kravene i kontrakten.
 
De udfordrende arbejdsopgaver afspejler sig selvfølgelig i kravene til vores medarbejdere. Vi er derfor altid interesserede i at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere, så vi kan leve op til de krav der stilles til os - også fra erhvervslivet.
 
Indholdet af O. Dürr Jensens læserbrev antyder, at han har haft dårlige oplevelser med ToldSkat. Som nævnt har vi stor fokus på brugertilfredshed, og jeg vil derfor foreslå, at han tager kontakt til sin told- og skatteregion, så vi kan få en drøftelse af problemerne.