Dato for udgivelse
20. april 1999
Resumé

Ligningsrådet har på sit møde i dag taget stilling til den skattemæssige bedømmelse af de ydelser, der er givet til medarbejdere i kontrollørkorpset.
 
Ligningsrådet vurderede, at den erstatning på 25.000 kr., der blev ydet som følge af selve udpegningen til kontrollørkorpset, har en så nær tilknytning til afviklingen af kontrollørkorpset, at der er tale om en skattepligtig godtgørelse. For afskedigede medarbejdere vil der være tale om fratrædelsesgodtgørelse.


Beskatning af ydelser til kontrollørkorpsmedarbejdere
 
Ligningsrådet har på sit møde i dag taget stilling til den skattemæssige bedømmelse af de ydelser, der er givet til medarbejdere i kontrollørkorpset.
 
Ligningsrådet vurderede, at den erstatning på 25.000 kr., der blev ydet som følge af selve udpegningen til kontrollørkorpset, har en så nær tilknytning til afviklingen af kontrollørkorpset, at der er tale om en skattepligtig godtgørelse. For afskedigede medarbejdere vil der være tale om fratrædelsesgodtgørelse.
 
Told- og Skattestyrelsen har taget Ligningsrådets afgørelse til efterretning, og vil nu orientere personaleorganisationerne om Ligningsrådets afgørelse.
 
Ligningsrådets vurdering af de øvrige ydelser stemmer overens med Told- og Skattestyrelsens vurdering.
 
Skatteministeren bad den 26. februar 1999 Ligningsrådet om at vurdere de skattemæssige spørgsmål i forbindelse med de ydelser, som Told"Skat gav til de medarbejdere, der blev udpeget til det særlige kontrollørkorps.
 
Følgende ydelser blev vurderet:
 
Erstatning på 25.000 kr., der blev ydet som følge af selve udpegningen til kontrollørkorpset.
Ligningsrådet vurderede, at der er tale om et skattepligtig beløb.
 
Kursustilbud til de udpegede medarbejdere. Vurderingen omfatter såvel kursustilbud under ansættelsen som efter.
Ligningsrådet har vurderet, at følgende kurser er skattepligtige:
 
Kurser gennemført før opsigelsen, og som ligger udover de efteruddannelsestilbud, der ydes til andre ansatte i Told·Skat.
 
Kurser gennemført efter opsigelsen med omkostninger for Told·Skat er skattepligtige som fratrædelsesgodtgørelse.
 
Øvrige kurser er anset som skattefrie. Det er f.eks. kurser gennemført uden omkostninger for Told"Skat (f.eks. gratis AMU-kurser).
 
Lønbeløb, der udbetales i den forlængede opsigelsesperiode, som overenskomstansatte kontrollørkorpsmedarbejdere opnåede ved at tiltræde aftalen med Told·Skat.
 
Ligningsrådet har anset lønbeløbene som værende almindelig skattepligtig indkomst og ikke en fratrædelsesgodtgørelse.