Dato for udgivelse
23. marts 1999
Resumé

Ligningsrådet har på sit møde i dag ikke fået afsluttet sine drøftelser af den skattemæssige bedømmelse af de ydelser, der er givet til medarbejdere i kontrollørkorpset.
 
Sagen blev forelagt af Ligningsrådets formand professor Ole Bjørn. Told- og Skattestyrelsen deltog ikke i behandlingen af sagen.


Ligningsrådet har på sit møde i dag ikke fået afsluttet sine drøftelser af den skattemæssige bedømmelse af de ydelser, der er givet til medarbejdere i kontrollørkorpset.
 
Sagen blev forelagt af Ligningsrådets formand professor Ole Bjørn. Told- og Skattestyrelsen deltog ikke i behandlingen af sagen.
 
Skatteministeren bad den 26. februar 1999 Ligningsrådet om at vurdere de skattemæssige spørgsmål i forbindelse med de ydelser, som Told"Skat gav til de medarbejdere, der blev udpeget til det særlige kontrollørkorps.
 
Bedømmelsen omfatter bl.a. udbetaling af erstatning på 25.000 kr. og diverse kursustilbud.
 
Ligningsrådet ønsker at høre personaleorganisationerne, forinden rådet tager stilling til de rejste spørgsmål.
 
Ligningsrådet vil genoptage behandlingen på mødet den 20. april 1999.