Dato for udgivelse
16. juni 1999
Resumé

Ophøret af det afgiftsfrie salg ændrer ikke på reglerne for, hvad der må medtages til Danmark, der er stadig begrænsninger for indførslen af tobak og spiritus.


Den 1. juli 1999 ophører det afgiftsfrie salg mellem EU-landene
 
Ophøret af det afgiftsfrie salg ændrer ikke på reglerne for, hvad der må medtages til Danmark, der er stadig begrænsninger for indførslen af tobak og spiritus.
 
Ophøret af det afgiftsfrie salg har derimod betydning for, hvilke afgifter der betales af varer indkøbt på fly og færger i den interne EU-trafik og i lufthavnsbutikker.
 
Der skal således betales moms efter satsen i det land, der rejses fra. Til gengæld afhænger afgifterne (f.eks. tobaksafgifter) af om skibet eller flyet befinder sig i afgangs eller ankomstlandets afgiftsområde (farvand/luftrum). På dansk område skal der således betales dansk afgift og på tysk område tysk afgift.
 
Told- og Skattestyrelsen informerer om de nye regler, dels gennem OBS-indslag der bl.a. bringes i perioden fra den 15. til den 26. juni 1999 på de landsdækkende tv-stationer, og dels via en folder, der kan hentes i fly, lufthavne, færger og told- og skatteregioner. Folderen kan desuden findes på www.toldskat.dk .