Dato for udgivelse
9. august 1999
Resumé

Politiet og ToldSkat har indgået en aftale om et formelt samarbejde for at dæmme op for indsmuglingen af især narkotika, spiritus og cigaretter.


Den organiserede smuglerkriminalitet går svære tider i møde
 
Politiet og Told·Skat har indgået en aftale om et formelt samarbejde for at dæmme op for indsmuglingen af især narkotika, spiritus og cigaretter.
 
Aftalen betyder, at et effektivt og velfungerende samarbejde mellem politi og Told·Skat nu formaliseres og yderligere intensiveres for at stoppe organiseret smuglerkriminalitet. Det skal ske dels ved øget informationsudveksling i dagligdagen, og dels skal der i større omfang end tidligere planlægges og gennemføres fælles kontrolaktioner.
 
Samarbejdet bliver etableret, såvel mellem politiets og Told·Skats centrale enheder som mellem de lokale politimestre og regionscheferne ved de enkelte toldcentre.
 
- Sidste år afslørede Told·Skat og politiet i samarbejde smugleri af mere end 120 mio. cigaretter. Det var en 6-dobling i forhold til tidligere år. Vi anser det derfor for helt naturligt, at vi nu får formaliseret og yderligere udvidet det fortrinlige samarbejde mellem os, siger rigspolitichef Ivar Boye og told- og skattedirektør Frantz Howitz.
 
Aftalen blev underskrevet af told- og skattedirektør Frantz Howitz og rigspolitichef Ivar Boye den 28. juni 1999.
 
Den skal nu hen over sommeren gennemføres ude omkring i landet.
 
Yderligere oplysninger om aftalen kan fås ved afdelingschef Steffen Normann Hansen, Erhvervsafdelingen, Told- og Skattestyrelsen, tlf 35 29 24 14 eller hos politimester Jens Henrik Højbjerg, Rigspolitichefen Afdeling A, tlf 33 14 88 88.