Dato for udgivelse
17. juni 1999
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har suspenderet en fuldmægtig ved Told- og Skatteregion Høje-Taastrup efter et erkendt misbrug af sin stilling. Fuldmægtigen har i samme anledning søgt sin afsked.


Embedsmand suspenderet
 
Told- og Skattestyrelsen har suspenderet en fuldmægtig ved Told- og Skatteregion Høje-Taastrup efter et erkendt misbrug af sin stilling. Fuldmægtigen har i samme anledning søgt sin afsked.
 
Fuldmægtigen har gennem længere tid betalt for lidt i registreringsafgift af egne motorkøretøjer, ved selv at vurdere disse for lavt. Misbruget er bl.a. sket ved at indføre motorkøretøjerne i eget og arbejdskollegers navn.
 
Sagen er blevet politianmeldt og afventer nu den politimæssige efterforskning.
 
Indtil den politimæssige efterforskning er afsluttet, er de berørte medarbejdere ikke længere beskæftiget med vurdering af motorkøretøjer.
 
- Vi har straks overdraget sagen til politiet, og derudover har vi i lyset af sagen iværksat en undersøgelse af de procedurer og arbejdsgange, der foretages i forbindelse med vurdering af motorkøretøjer, for om nødvendigt at forbedre sikkerheden i disse procedurer og arbejdsgange, siger told- og skattedirektør Frantz Howitz.