Dato for udgivelse
21. september 1999
Resumé

EU kræver, at Danmark tilbagebetaler ca. 200 mio kr af den landbrugsstøtte, som af EU-direktoratet er udbetalt til landbrugseksportører, der sælger landbrugsvarer til lande uden for EU. Tilbagebetalingen vedrører perioden fra 1. oktober 1995 til 1. juli 1997. Danmark modtager årligt knap 3 mia. kr. i eksportstøtte. Det er folketingets Finansudvalg blevet orienteret om i dag.


EU kræver, at Danmark tilbagebetaler ca. 200 mio kr af den landbrugsstøtte, som af EU-direktoratet er udbetalt til landbrugseksportører, der sælger landbrugsvarer til lande uden for EU. Tilbagebetalingen vedrører perioden fra 1. oktober 1995 til 1. juli 1997. Danmark modtager årligt knap 3 mia. kr. i eksportstøtte. Det er folketingets Finansudvalg blevet orienteret om i dag.
 
I henholdsvis 1996 og 1997 konkluderede Kommissionen under revisionsbesøg i Danmark, at Told·Skats fysiske kontrol gennemført i forbindelse med eksporten af landbrugsvarer ikke lever op til EU''''s krav til FEOGA-kontrollen.
 
Selv om det må erkendes, at Kommissionens revisionsorgan kan dokumentere kvalitetsbrist i den danske kontrol, er der efter de danske myndigheders opfattelse ikke tale om, at fejlene kan have medført et reelt tab for EU af en størrelsesorden på 200 mio. kr. Danmark vil derfor udnytte muligheden for at anmelde sagen til behandling i et særligt mæglingsorgan.
 
Told·Skat har i 1997 og senere gennemført en række kvalitetsforbedringer af FEOGA-kontrollen for at opfylde Kommissionens kontrolkrav, dette er bl.a. sket med etablering af toldcentre, der har styrket den faglige ekspertise