Dato for udgivelse
30. september 1999
Resumé

I dagene mandag den 20. - søndag den 26. september 1999 gennemførte ToldSkat en kontrolaktion mod sort økonomi i byggebranchen.


I dagene mandag den 20. - søndag den 26. september 1999 gennemførte Told·Skat en kontrolaktion mod sort økonomi i byggebranchen.
 
Hovedformålet var at afsløre udeholdt omsætning, sorte lønninger og fejl i momsangivelser mv. Endvidere skal det efterfølgende undersøges, om der er tale om dobbeltsnyd, dvs. samtidig snyd med skatter og overførselsindkomster i form af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge etc.
 
Ved aktionen blev 307 virksomheder kontrolleret.
 
Kontrolaktionen blev gennemført som en almindelig regnskabskontrol rettet mod erhvervsdrivende inden for byggebranchen. Der var tale om såvel anmeldt - som uanmeldt kontrolbesøg.
 
I enkelte tilfælde, hvor der forelå bestyrket mistanke om skatte- og momssvig, gennemførte politiet med bistand af told- og skattemyndighederne ransagning hos virksomheder på baggrund af dommerkendelser.
 
I ca. 100 virksomheder var forholdene umiddelbart i orden.
 
I de øvrige virksomheder er regnskabet udtaget til nærmere kontrol.
 
Umiddelbart er der konstateret følgende fejl/uregelmæssigheder:
  • udenlandske håndværkere uden arbejds- eller opholdstilladelse
  • "gulplade biler" anvendes til privat kørsel i stor stil
  • uregistrerede virksomheder
  • uregistrerede underentreprenører
  • udbetaling af "skattefri godtgørelser" uden dokumentation
 
Der er ikke opgjort beløb endnu og det endelig resultat af kontrolaktionen forventes først at foreligge den 1. juli 2000.
 
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (DfA) har allerede afsløret personer, der uberettiget har modtaget i alt ca. 2 mio. i dagpenge og overgangsydelse. Derudover undersøges en række sager, hvor der er stærk mistanke om dobbeltsnyd.