Dato for udgivelse
15. december 1999
Resumé

Ligningsrådet kunne på sit møde den 14. december 1999 konstatere, at landets kommuner har opfyldt måltallene i højere grad end nogensinde.


Ligningsrådet kunne på sit møde den 14. december 1999 konstatere, at landets kommuner har opfyldt måltallene i højere grad end nogensinde.
 
Landets kommuner skulle opfylde 2 antalsmåltal fastsat af Ligningsrådet - disse måltal er over de seneste år blevet skærpet, men på trods af det, er der i år flere kommuner end nogensinde tidligere, der har nået måltallene.
 
De 2 måltal vedrører ligningen af hovedaktionærer og personligt erhvervsdrivende.
 
Af hovedaktionærer skulle kommunerne kontrollere mindst 31% (1998/1999) - sidste periode var måltallet 30%. Det har 227 kommuner kunnet leve op til i 1998/1999 (1997/1998: 187) - og det er det højeste tal siden målingerne startede i 1992.
 
Der er kontrolleret i alt 14.564 hovedaktionærselvangivelser - mod 13.143 i 1997/1998.
 
Kommunerne skulle derudover kontrollere 30% af de personligt erhvervsdrivende - i sidste periode (1997/1998) skulle der kontrolleres 28%. Det har 252 kommuner klaret (1997/1998: 227) - og det er også det højeste tal siden 1992!
 
Der er kontrolleret i alt 139.978 selvangivelser fra personligt erhvervsdrivende - mod 131.875 i 1997/1998.
 
Kun 10 kommuner har ikke kunnet opfylde nogen af måltallene - det er også et historisk lavt tal, idet der sidste år var 22 kommuner i denne kategori.
 
Grunden til den manglende opfyldelse fra disse 10 kommuner var typisk ressourceproblemer - f.eks. mangel på skatterevisorer eller sygdom. Flere af kommunerne var - på trods heraf - dog tæt på at opfylde måltallene.
 
Tallene viser, at kommunerne virkelig har opprioriteret ligningen, hvilket jeg kun kan være særdeles tilfreds med, siger formand for Ligningsrådet Ole Bjørn.