Dato for udgivelse
6. juli 1999
Resumé

Antallet af klager over ejendomsvurderingen for 1999 ligger på samme niveau som sidste år.


Også få klager over ejendomsvurderingen i år
 
Antallet af klager over ejendomsvurderingen for 1999 ligger på samme niveau som sidste år.
 
Pr. 1. juli 1999 havde de kommunale vurderingssekretariater registreret 22.279 klager til vurderingsrådene, hvor de på samme tidspunkt sidste år havde registreret 21.451 klager over vurderingen for 1998. På den baggrund forventer Told- og Skattestyrelsen, at antallet af klager ligger på samme niveau som sidste år, hvor kommunernes endelige registrering af klagerne viste, at 27.845 havde klaget over vurderingen for 1998.
 
Antallet af klager i 1998 og 1999 er altså væsentligt lavere end ved de to foregående vurderinger, hvor omkring 100.000 klagede over vurderingen i 1992 og godt 60.000 over vurderingen i 1996.
 
Vedlagt en oversigt over antallet af registrerede klager i de 27 skyldkredse.
 
En del af klagerne vedrører rettelser af forkerte BBR-oplysninger om ejendommens areal, installationer mv. Hovedparten af klagerne ventes derfor at kunne færdigbehandles ved at vurderingsrådet og ejeren bliver enige om vurderingen. Ved vurderingen for 1998 gik således kun godt 5.000 af de godt 27.000 klager videre til en egentlig klagebehandling i skyldrådene.
 
Nærmere oplysning om ejendomsvurderingen for 1999 kan fås hos kontorchef Jens Perch Nielsen, Told- og Skattestyrelsen, tlf. 35 29 20 19.
 
Antal klager over 1999-vurderingen, opgjort pr. 1. juli 1999
 
Skyldkreds Antal klager i vurd.råd Total antal ejendomme Total antal ejendomme
København og Frederiksberg 1.369 108.412 1,3
Københavns Amts nordre   1.426 82.664 1,7
Københavns amts søndre 759 96.076 0,8
Frederiksborg amts vestre 688 64.450 1,1
Frederiksborg amts østre 1.002 88.982 1,1
Roskilde amt 769 80.343 1,0
Vestsjællands Amts nordre 950 81.908 1,2
Vestsjællands Amts søndre 528
 
66.808
 
0,8
 
Storstrøms amts nordre 888 65.973 1,3
Storstrøms amts søndre 631 61.149 1,0
Bornholms amt 174 25.150 0,7
Fyns amt nordre 1.185 79.290 1,5
Fyns amt vestre 1.023 58.038 1,8
Fyns amt østre 784 53.158 1,5
Sønderjyllands amts nordre 443 50.111 0,9
Sønderjyllands amts søndre 489 57.325 0,9
Ribe amt 750 97.108 0,8
Vejle amts nordre  613 61.862 1,0
Vejle amts søndre 720 70.296 1,0
Ringkøbing amt 881 128.886 0,7
Århus amts nordøstre 1.125 86.221 1,3
Århus amts sydøstre 1.110 84.054 1,3
Århus amts vestre  812 70.501 1,2
Viborg amts nordre  325 47.114  0,7 
Viborg amts søndre 466 65.431 0,7
Nordjyllands amts nordre 1.203 125.183 1,0
Nordjyllands amts søndre 1.166 108.616 1,1
Hele landet  22.279 2.065.109 1,1