Dato for udgivelse
29. juni 1999
Resumé

Det afgiftsfrie salgs ophør den 1. juli 1999 giver ikke adgang til ubegrænset indførsel af øl, vin, chokolade o.l.


Ophøret af det afgiftsfrie salg
 
Det afgiftsfrie salgs ophør den 1. juli 1999 giver ikke adgang til ubegrænset indførsel af øl, vin, chokolade o.l.
 
En konsekvens af det afgiftsfrie salgs ophør er, at varer købt om bord på færger og fly til at medtage i land afgiftsmæssigt anses for købt i et EU-land.
 
De hidtidige regler for køb af varer i landbaserede butikker i andre EU-lande gælder herefter også for varer købt om bord på færger og fly, dvs. bl.a. reglerne for fjernsalg og for varer, der medbringes af den rejsende selv.
 
Fjernsalg
Såfremt der er tale om fjernsalg skal sælgeren registreres i Danmark for salget og betale dansk afgift, dvs. moms og evt. punktafgifter.
 
Ved fjernsalg forstås salg af varer, hvor varerne direkte eller indirekte forsendes eller transporteres af sælgeren, eller på dennes vegne til en køber. Om sælgeren er involveret i transporten afhænger af en konkret vurdering af de givne omstændigheder, herunder måden varerne bliver tilbudt køberen, men vil typisk også omfatte fx tilfælde, hvor sælgeren sørger for vognmand eller anviser transport mulighed.
 
Varer, den rejsende selv medbringer
For varer, som den rejsende har købt i et andet EU-land og selv medbringer til Danmark, skal der ikke betales yderligere afgift af, såfremt
 
- varerne er til eget brug, dvs. til den pågældendes eller dennes families personlige forbrug, og
- medbringes i den personlige bagage eller i eget eller i lejet motorkøretøj bil.
 
Det vil sige, at varer, der fx sammen med andre rejsendes varer transporteres på en lastbil ikke kan anses for at være varer, som den rejsende selv medbringer. Indførsel af sådanne varer skal anmeldes over for den lokale told- og skatteregion, hvorefter afgift vil blive opkrævet.