Dato for udgivelse
28. april 1998
Resumé

Ved en beklagelig fejl er der indberettet forkerte beløb vedrørende kontanthjælp, revalideringsydelse og aktiveringsydelse til brug for selvangivelsen for 1997. Det drejer sig om ca. 125.000 skatteydere.


Fejl i selvangivelsen ''''97
 
Ved en beklagelig fejl er der indberettet forkerte beløb vedrørende kontanthjælp, revalideringsydelse og aktiveringsydelse til brug for selvangivelsen for 1997. Det drejer sig om ca. 125.000 skatteydere.
 
Fejlen består i, at ATP-bidraget ikke er blevet fratrukket de indberettede beløb, som er fortrykt på selvangivelsen. Derfor vil der på årsopgørelsen være beregnet en skat, som er op til ca. 200 kr. for høj, hvis skatteyderen ikke selv retter selvangivelsen
 
Told- og Skattestyrelsen har derfor aftalt med Kommunedata, hvor fejlen er sket, at der snarest vil blive udsendt nye korrekte oplysningssedler med en orientering direkte til de berørte skatteydere.
 
Hvis Told- og Skattestyrelsen efterfølgende konstaterer, at den enkelte skatteyder ikke selv har rettet det forkerte beløb på selvangivelsen, er det aftalt med de kommunerne, at der primo juni automatisk vil blive udsendt nye årsopgørelser med de korrekte beløb.
 
Yderligere spørgsmål kan rettes til:
 
Kommunedata, Keld Riis, tlf. 36 75 45 11
Told- og Skattestyrelsen, Per Hvas, tlf. 35 29 23 94