Dato for udgivelse
4. september 1998
Resumé

ToldSkat gennemførte i går og i nat en landsdækkende kontrolaktion mod sort økonomi i restaurationer og kiosker. Ved aktionen blev 476 restaurationer og kiosker kontrolleret.


Kontrolaktion mod sort økonomi
 
Told·Skat gennemførte i går og i nat en landsdækkende kontrolaktion mod sort økonomi i restaurationer og kiosker.
 
Ved aktionen blev 476 restaurationer og kiosker kontrolleret.
 
Ca. 1.000 personer fra alle landets told- og skatteregioner, politiet, Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen og de kommunale myndigheder deltog i aktionen. Som noget nyt har Told·Skat inddraget Socialministeriet og de kommunale socialforvaltninger i planlægningsfasen.
 
Kontrolaktionen blev gennemført som en almindelig kontrol rettet mod erhvervsdrivende, og ikke "dyneløfteri" i private hjem.
 
I knap 100 restauranter og kiosker var forholdene umiddelbart i orden.
 
I de øvrige virksomheder kan det foreløbige kontrolresultat opgøres til ca. 30 mio. kr. i unddragne skatter og afgifter. Dertil kommer et endnu ikke opgjort krav på tilbagebetaling af bl.a. dagpenge.
 
Der blev endvidere konstateret:
  • 436 personer, der arbejdede sort. I ca. halvdelen af tilfældene er der tale om "dobbelt-snyd", dvs. samtidig snyd med skatter/afgifter og overførselsindkomst.
  • et stort antal tilfælde af smuglervarer, varer der ikke lovligt kan være i Danmark f. eks. dåseøl, cola i 2-liters flasker, "banderoleret" vin med falske banderoler mv. Der blev tillige konfiskeret en rulle spiritusbanderoler og beslaglagt knapt et ton fyrværkeri.
  • ulovlige spilleautomater
  • "fund" af flere udviste personer, hvor politiet nu vil følge op på, at udvisningerne bliver effektueret.
  • eksempler på at ny teknologi har fundet vej til branchen. Askebægre benyttes som kasseapparat, og microbølgeovne til opbevaring af regnskabsmateriale.
 
- Hvis nattens aktion er udtryk for branchen generelt, ser det sløjt ud, siger afdelingschef Preben Bialas i Told- og Skattestyrelsen. Det er problematisk at branchen i så stort omfang anvender sort arbejdskraft, snyder med omsætningen og sælger smuglervarer.
 
Det gode samarbejde med bl.a. de sociale myndigheder har båret frugt, og aktionen viser, at det er nødvendigt med en fortsat indsats og samarbejde med andre myndigheder på området, slutter Preben Bialas.
 
Evt. spørgsmål kan rettes til Preben Bialas, Told- og Skattestyrelsen..