Dato for udgivelse
11. juni 1998
Resumé

Bedre information skal lette grænseovergangen for erhvervslivet og effektivisere toldkontrollen i Østersøområdet, det skal ske via øget brug af Internet, øget udveksling af informationer med erhvervslivet via kontaktgrupper og nye brochurer er nogle af de anbefalinger, der er kommet fra et seminar om toldinformation i Østersøregionen.


Mere effektiv kontrol i Østersøområdet
 
Bedre information skal lette grænseovergangen for erhvervslivet og effektivisere toldkontrollen i Østersøområdet, det skal ske via øget brug af Internet, øget udveksling af informationer med erhvervslivet via kontaktgrupper og nye brochurer er nogle af de anbefalinger, der er kommet fra et seminar om toldinformation i Østersøregionen.
 
Seminaret blev afholdt den 8. - 10. juni 1998, hvor der deltog repræsentanter fra toldadministrationerne i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland og Sverige, repræsentanter fra erhvervsorganisationerne samt EuroCustoms og EU-kommissionen.
 
Mødet var en opfølgning på den anden Baltic Sea Customs Conference, som blev afholdt i Tallinn, Estland i juni 1997.
 
Hovedresultaterne af seminaret er
 
  • Udarbejdelse af en fælles brochure med oversigt over adresser, kontaktpersoner, hot lines og tilgængelig information vedrørende alle toldadministrationer i Østersøområdet.
  • Øget brug af Internet til at oplyse om nyt fra toldvæsenet, herunder nye lovændringer, lange ventetider ved grænsen m.v., samt til at skabe forbindelse til hjemmesiderne hos de øvrige Østersølandes toldvæsener.
  • Udarbejdelse af letforståelig brochurer til erhvervslivet om de vigtigste papirer og formaliteter, der skal være i orden ved grænsepassagen.
  • Øget information til erhvervslivet gennem etablering af kontaktgrupper på nationalt og regionalt plan samt ved vejledningsbesøg i virksomhederne og bedre intern uddannelse af toldere.
 
Anbefalingerne fra seminaret skal - i det omfang det er muligt - sættes i værk straks, ligesom de vil indgå i den tredje Baltic Sea Customs Conference i Gdansk i Polen i 1999.
 
Henvendelser vedrørende denne pressemeddelse kan rettes til afdelingschef Steffen Normann Hansen, tlf. 35 29 24 13.