Dato for udgivelse
8. juni 1998
Resumé

ToldSkat vil nu gøre toldkontrollen endnu mere effektiv samtidig med, at grænsepassagen skal lettes for erhvervslivet. Det skal ske via øget samarbejde og informationsudveksling mellem erhvervsliv og toldere i Østersøregionen.


Mere effektiv toldkontrol
 
Told·Skat vil nu gøre toldkontrollen endnu mere effektiv samtidig med, at grænsepassagen skal lettes for erhvervslivet.
 
Det skal ske via øget samarbejde og informationsudveksling mellem erhvervsliv og toldere i Østersøregionen.
 
Vilkår og metoder bliver drøftet på et møde den 8.-10. juni 1998, hvor der deltager repræsentanter fra toldadministrationerne i Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Lituaen, Norge, Polen, Rusland og Sverige, repræsentanter fra erhvervsorganisationerne, Eurocustoms og EU-kommissionen.
 
Mødet er en opfølgning på den anden Baltic Sea Customs Conference, som blev afholdt i Tallinn, Estland i juni 1997.
 
Formålet med seminaret er at diskutere metoder til forbedring af informationen til erhvervslivet i Østersøområdet med det formål:
  • at udbygge samarbejdet mellem erhvervslivet og toldadministrationerne for at effektivisere toldkontrollen samtidig med, at samhandelen skal foregå med færrest mulige forhindringer fra toldadministrationerne, og
  • at støtte handelen mellem landene og den økonomiske vækst i området
 
Anbefalingerne fra seminaret skal - i det omfang det er muligt - sættes i værk straks, ligesom de vil indgå i den tredje Baltic Sea Customs Conference i Gdansk i Polen i 1999.
 
Henvendelser vedrørende denne pressemeddelse kan rettes til afdelingschef Steffen Normann Hansen, tlf. 35 29 24 13, hvor program for seminaret også kan rekvireres.