Dato for udgivelse
14 Jan 2003 09:52
Resumé

Fælles pressemeddelelse fra Erhvervs- og Boligstyrelsen og ToldSkat:

Nyt samarbejde mellem Erhvervs- og Boligstyrelsen og ToldSkat giver fordele for både virksomheder og myndigheder


Hverdagen er blevet lettere for de godt 2000 danske virksomheder, der importerer varer fra lande uden for EU. Fra den 15. januar kan importerede varer frigives automatisk til handel umiddelbart efter ankomsten til landet. Ordningen gælder tekstil-, stål- og visse andre industrivarer, der kræver indførselstilladelse i henhold til EU-regler.

Samtidig skal virksomhederne nu kun henvende sig ét sted i forbindelse med importtilladelse. Erhvervs- og Boligstyrelsen informerer virksomheden og sender tilladelsen videre elektronisk til ToldSkat, der frigiver varerne efter fortoldning.

En række virksomheder har det seneste år deltaget i en forsøgsordning, og her er der stor tilfredshed med det nye samarbejde.

Også hos myndighederne sparer man en række manuelle rutiner, såsom afskrivning, verifikation og attestation.

Den udstedende myndighed, Erhvervs- og Boligstyrelsen, og den kontrollerende myndighed, ToldSkat, samarbejder nu om at gøre hverdagen nemmere for virksomhederne. På den måde giver digitalisering af forretningsgange på tværs mellem myndigheder fordele for både erhvervsliv og det offentlige.

Den digitale udstedelse og behandling af importtilladelser træder i kraft den 15. januar 2003 og vil med få undtagelser afløse den manuelle behandling af importtilladelser på papir.

Den manuelle frigivelse af varerne erstattes nu af en automatisk frigivelse umiddelbart efter varernes ankomst. Dette lever helt op til erhvervslivets krav om "Just in time-princippet".