Dato for udgivelse
06 Feb 2003 10:57
Resumé

Skatteministerens pressemeddelelse om ToldSkat og udbredelsen af digital signatur.


Videnskabsministeriet har i dag underskrevet en kontrakt med TDC Internet A/S om udstedelse af digitale signaturer til borgere og virksomheder i Danmark. Signaturen kan bruges på internetløsninger på tværs i det offentlige.

ToldSkat skal være med til at sikre udbredelsen og anvendelsen af den digitale signatur. Borgerne kan erhverve den digitale signatur via ToldSkats hjemmeside fra medio marts 2003. Den digitale signatur kan derfor bruges i forbindelse med indberetningen til selvangivelsen for 2002. Hvornår virksomhederne kan erhverve og anvende den digitale signatur er endnu ikke afklaret.

Se skatteministerens pressemeddelelse.