Dato for udgivelse
14 Feb 2003 09:23
Resumé

Der gælder stadig en 5-årig forældelse på tilbagebetaling af energiafter.

Det har Told- og Skattestyrelsen i samråd med Kammeradvokaten fundet ud af efter en revurdering af en tidligere afgørelse.


Børsen omtalte i januar 2003 en sag om godtgørelse af energiafgift til en momsregistreret virksomhed. Told- og skattestyrelsen afgjorde i den sag, at der skulle gælde en 20-årig forældelse

Afgørelsen er efter samråd med Kammeradvokaten revurderet og er anset for forkert.

Told- og skattestyrelsens praksis er uændret, at der under sådanne omstændigheder gælder 5-årig forældelse.

Læs Told- og Skattestyrelsens nye afgørelse her.