Nyhedsmedie
Berlingske
Skrevet af
Vicedirektør Erik Blegvad Andersen
Resumé

ToldSkat kommenterer læserbrev fra HTS om Frihavnen.

Vicedirektør i HTS Torben Holm har den 15. februar 2003  skrevet et indlæg i Berlingske Tidende,  Businessdebat under overskriften “Bevar Frihavnen som frihavn”. Indlægget giver mig anledning til 2 bemærkninger:

For det første har Skatteministeriet ingen overvejelser om eller planer om at ændre Frihavnens status. Disse overvejelser ligger ene og alene hos Trafikministeriet, som har bedt Københavns Havn overveje frihavnens fremtid. Disse overvejelser er ikke modne til nogen form for beslutninger. Hvis det skulle føre til, at Frihavnen skifter status til en almindelig havn, vil ToldSkat selvfølgelig indrette sig både mandskabs- og servicemæssigt, så der bliver færrest mulige gener for erhvervslivet.

For det andet vil en mistet frihavnsstatus ikke nødvendigvis betyde, at varer skal indfortoldes i Danmark, som Torben Holm anfører. Der er efter reglerne flere muligheder for at undgå dette, muligheder der anvendes i andre havne uden frihavnsstatus.

Jeg vil benytte mig af denne debat til at tage spørgsmålet om Københavns Frihavn op på et møde i ToldSkats Told-udvalg, hvor også erhvervslivet er stærkt repræsenteret, så fremtidige misforståelse kan undgås.