Tidspunkt
2001 - februar
Medie
SR - skat - 1/01
Forfatter
fuldmægtig Winnie Jensen, Told- og Skattestyrelsen

Overblik over de afgørelser, der i 2000 er truffet vedrørende lønmodtageres indkomstgørelse.