Tidspunkt
12. januar 2001 - nr. 3/2001
Medie
Tidsskrift for Skatter og Afgifter nr. 3/2001
Forfatter
Christina Bonde Madsen og Benjamin Bødtker, Told- og Skattestyrelsen

Artiklen gennemgår et cirkulære udstedt af Told- og Skattestyrelsen omfattende efterfølgende af- og nedskrivninger og udenlandske indkomstændringer.