Dato for udgivelse
19 Mar 2003 15:46
Resumé

Alle grundværdier årsreguleres pr. 1. januar 2003, og ToldSkat offentliggør nu reguleringssatserne.


Alle grundværdier årsreguleres pr. 1. januar 2003. Det vil sige, at den grundværdi, der blev fastsat ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. januar 2002, ganges med en reguleringssats, som ToldSkat har fastsat på baggrund af prisudviklingen efter 1. januar 2002.

Er grundværdien pr. 1. januar 2002 f.eks. 500.000 kr. og reguleringssatsen 105, vil grundværdien pr. 1. januar 2003 være 500.000 x 1,05 = 525.000 kr.

Reguleringssatsen fastsættes amtsvis for de enkelte typer af ejendomme. For enfamilieshuse (parcelhuse og rækkehuse), sommerhuse og ejerlejligheder er reguleringssatsen ved årsreguleringen pr. 1. januar 2003:

 

Enfamilieshuse

Sommerhuse

Ejerlejligheder i områder med etagebebyggelse

København
og Frederiksberg

105

110

105

Københavns Amt

105

110

105

Frederiksborg Amt

105

110

105

Roskilde Amt

105

110

105

Vestsjællands Amt

105

110

105

Storstrøms Amt

105

110

105

Bornholm

105

105

105

Fyns Amt

100

105

105

Sønderjyllands Amt

100

105

100

Ribe Amt

100

105

100

Vejle Amt

100

100

100

Ringkøbing Amt

100

100

100

Aarhus Amt

100

110

100

Viborg Amt

100

100

100

Nordjyllands Amt

100

105

100

Den årsregulerede grundværdi pr. 1. januar 2003 anvendes ved opkrævningen af de kommunale ejendomskatter (grundskylden) for 2004. Grundejerne får besked om den årsregulerede grundværdi på den ejendomskatteopkrævning, som kommunerne udsender omkring årsskiftet 2003/2004.

Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 7 procent. Om loftet eventuelt bliver lavere afhænger af stigningen i kommunernes udskrivningsgrundlag, der først kendes til sommer. Det betyder f.eks., at sommerhusejere på Sjælland ikke vil opleve den stigning i grundskylden på 10 procent til næste år, som reguleringssatserne ellers lægger op til, men kun en stigning på højst 7 procent.

Årsreguleringen af grundværdier pr. 1. januar 2003 får ikke betydning for ejendomsværdiskatten for 2003, idet den beregnes på grundlag af den næste offentlige vurdering pr. 1. oktober 2003, som ejerne får besked om på selvangivelsen for 2003 i marts-april 2004.

Reguleringssatserne for andre typer af ejendomme fremgår af Told- og Skattestyrelsens cirkulære om årsregulering af grundværdier og ejendomsværdier pr. 1. januar 2003.

Spørgsmål vedrørende årsreguleringen besvares af Told- og Skattestyrelsen, Ejendomsvurderingskontoret.

Spørgsmål vedrørende grundskatteloftet besvares af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.