Tidspunkt
marts 2003
Medie
SR-Skat nr. 1/03
Forfatter
fuldmægtig Winnie Jensen, Told- og Skattestyrelsen

Artiklen giver et overblik over de afgørelser, der i 2002 er truffet vedrørende lønmodtageres indkomstopgørelse. Oversigten er dog ikke udtømmende, da der kun er medtaget afgørelser, der knytter sig til egentlige lønmodtagerforhold.

I artiklen er der afgørelser indenfor følgende hovedområder:

  • befordringsudgifter/kørselsgodtgørelse
  • rejseudgifter, rejsegodtgørelse, uddannelsesgodtgørelse mv.
  • personalegoder mv.
  • andre lønmodtagerudgifter mv.