Dato for udgivelse
28 Mar 2003 15:33
Resumé
ToldSkat Vestjylland og 33 kommuner har gennemført en kontrolaktion overfor jyske landmænd. Aktionen har givet reguleringer på 1,3 mio. kr. i 111 sager.

I perioden marts 2002 til marts 2003 har ToldSkat Vestjylland - og de 33 kommuner der henhører herunder - gennemført en kontrolaktion mod landmænd som i årene 1999, 2000 og 2001 har fået udbetalinger fra Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.’s andelskapital.

Baggrunden for aktionen var, at man havde konstateret, at landmænd i flere tilfælde ikke havde fået beskattet disse udbetalinger.

I marts 2002 anmodede ToldSkat Vestjylland derfor om Ligningsrådets tilladelse til at indhente kontroloplysninger hos Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Denne tilladelse blev givet i juni 2002.

Efterfølgende er kontroloplysningerne sendt til kommunerne, og de har i februar 2003 afsluttet den ligningsmæssige kontrol hos landmændene.

Aktionens resultat:

Ud af 275 sager har det vist sig, at der i 111 tilfælde ikke var sket beskatning af beløbene - svarende til en fejlprocent på ca. 40. Forhøjelserne er opgjort til ca. 1,3 mio. kr. Der vil i øvrigt i enkelte tilfælde blive gennemført ansvarssager.

Målet med indsatsen har været at få afdækket fejlprocenten og hvor store beløb der ikke var blevet beskattet samt herefter eventuelt at få gjort udbetalingerne fra diverse andelsselskaber m.v. oplysningspligtige.