Nyhedsmedie
Jydske Vestkysten
Skrevet af
Vicedirektør Erik Blegvad Andersen, Told- og Skattestyrelsen
Resumé
Læserbrev om told på fisk fra Norge. Læserbrevet er optaget i Jydske Vestkysten.

Jyske Vestkysten bragte den 10. april en artikel med overskriften "Speditører kræver millioner retur". Heraf fremgår, at ToldSkat ikke er berettiget til at opkræve 28 millioner kr. i ekstra told hos danske speditører, som har stået for indførsel af fisk fra Norge. Et toldkrav som er opstået, fordi det senere viste sig, at det i Norge ikke kunne bevises, at fiskene var norske.

De krav, der er rejst over for de danske speditører af ToldSkat, er i fuld overensstemmelse med EUs regler. Og det beløb, der er tale om i forhold til speditørerne er efter ToldSkats oplysninger er ca. 8 mio. kr og ikke 28 mio. kr. ToldSkat har sidste efterår stillet inddrivelsen i bero, indtil sagskomplekset er afklaret i EU.

Den nye udvikling i sagen er, at EU-Kommissionen har givet speditørerne ret i, at ToldSkat nu tillige kan gøre toldkravene gældende over for de eksportører i Norge, som speditørerne har haft som kunder. De norske eksportører kan altså komme til at hæfte solidarisk med de danske speditører. Hidtil har ToldSkat været i tvivl, om EU-reglerne åbnede for denne mulighed.

Hvis de norske eksportører betaler de rejste toldkrav, vil kravene mod de danske speditører straks blive slettet. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at hvis ToldSkat opgav toldkravet uden EUs accept, kunne den danske statskasse komme til at hæfte for toldbeløbet over for EU.

ToldSkat er i samarbejde med Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) ved at ansøge EU-Kommissionen om tilladelse til helt at opgive disse krav. At få EU-Kommissionens tilladelse er dog en kompliceret og langvarig proces. Det er beklageligt, at de implicerede må vente så længe på en afgørelse i sagen. ToldSkat håber, at ventetiden vil blive belønnet med den tilladelse til at opgive kravene, som de danske speditører og fiskeimportører sammen med ToldSkat længe har arbejdet så tæt sammen om at få igennem.

Endelig skal det bemærkes, at ToldSkat den 9. april havde et godt og konstruktivt møde med vicedirektøren i HTS, Torben Holm, om håndteringen af disse toldsager, herunder også. om hvordan opkrævningen hos de norske eksportører kan gennemføres. Specielt har ToldSkat brug for speditørernes hjælp til at identificere de norske eksportører. Heldigvis var der på mødet en gensidig forståelse for sagernes problematik. Der var også enighed om, at der også fortsat skal være et tæt samarbejde mellem speditørerne og ToldSkat i disse meget vigtige sager.