Dato for udgivelse
22 Apr 2003 15:53
Resumé

Ligningsrådet har godkendt en ordning om bredbånd til medarbejdere.


Ligningsrådet har i dag godkendt en ordning om bredbånd til medarbejdere.

Der er tale om en såkaldt flat-rate-ordning, hvor de ansatte, der tilslutter sig ordningen, går ned i løn med et beløb svarende til den løbende faste betaling til teleudbyderen.

Ligningsrådet begrunder sin afgørelse med, at den aftalte lønnedgang må anses som reel, da den har generel virkning, herunder i relation til feriepenge og pensionsindbetalinger.

Ligningsrådet lægger endvidere vægt på, at lønnen i henhold til den indgåede aftale mellem medarbejderne og arbejdsgiveren ikke automatisk reguleres op ved ophør af ordningen, og at der er en økonomisk risiko for arbejdsgiveren i forbindelse med ordningen.