Dato for udgivelse
29 Apr 2003 10:38
Resumé
Nu åbner et nyt system på www.toldskat.dk, hvor du kan beregne registreringsafgift af brugte køretøjer og se vurderinger og handelspriser for brugte køretøjer.

Skatteministeren imødekommer nu et længe næret ønske om at offentliggøre vurderingspriser af brugte køretøjer på internettet.

Der er fra 29. april 2003 mulighed for - via www.toldskat.dk - at søge på oplysninger om vurderinger og handelspriser for brugte køretøjer, der er værdifastsat af Vurderingsmyndigheden vedr. Motorkøretøjer inden for det seneste år.

Der er også mulighed for at få en vejledende beregning af registreringsafgiften for en brugt bil eller motorcykel, hvis man kender handelsprisen for en tilsvarende bil her i landet.

Alle får herved en større mulighed for selv at beregne, hvad der skal betales i registreringsafgift, hvis man køber en brugt bil eller motorcykel i udlandet, eller hvad der kan godtgøres i afgift ved udførsel af et brugt motorkøretøj her fra landet.

"Der er stor interesse for både at importere og eksportere brugte biler - i begge tilfælde er de afgiftsmæssige konsekvenser et centralt spørgsmål", siger kontorchef Per Hvas, Told- og Skattestyrelsen.

"Vi forventer, at den nye adgang til oplysninger om vurderinger og handelspriser og muligheden for selv at foretage en vejledende afgiftsberegning - helt uden at skulle kontakte ToldSkat - vil sikre en større forudsigelighed og lette den enkeltes beslutning", slutter kontorchef Per Hvas.

Se mere her: beregning af registreringsafgift og vurderinger