Dato for udgivelse
07 May 2003 09:43
Resumé

ToldSkat sætter rekord i antallet af brugere på TastSelv.


ToldSkat sætter nu rekord i antallet af brugere på TastSelv.

"Jeg er glad for, at næsten 6 ud af 10 af de, der retter og godkender selvangivelsen, gør det elektronisk. Det gør det lettere for både borgerne og skattemyndighederne", siger skatteminister Svend Erik Hovmand (V).

Samlet set har næsten 829.000 i år valgt at godkende eller rette selvangivelsen ved hjælp af TastSelv. Det betyder, at 59 pct. af alle rettede og godkendte selvangivelser nu afleveres elektronisk og kun 41 pct. afleveres på papir. Antallet af afleverede selvangivelser har historisk set holdt sig på et stabilt niveau på lidt under 1,4 mio.

På 1½ måned har 394.000 skatteydere benyttet sig af ToldSkats TastSelv-service på internettet til at godkende eller rette deres selvangivelse. Sidste år var tallet "kun" på 340.000.

Det har også haft betydning for antallet af brugere på ToldSkats anden TastSelv-løsning via telefonen, der fortsætter med at stagnere og i år har taget et dyk fra 454.000 til 435.000 brugere.

Udover dette har 12.000 skatteydere med udvidet selvangivelse (bl.a. selvstændige og anpartshavere) indtil videre afleveret deres selvangivelse via internettet. Skatteydere med udvidet selvangivelse kan bruge TastSelv frem til 1. juli 2003.

I år har ToldSkat endvidere tilbudt skatteydere muligheden for at bestille en Digital Signatur. Små 40.000 har afgivet bestilling på Digital Signatur - heraf 32.000 via www.toldskat.dk - af disse har knap 7.000 brugt den Digitale Signatur som adgang til ToldSkats TastSelv-service på internettet.

Dog er der ikke udstedt 40.000 Digitale Signaturer, da tallet dækker over, at en del har bestilt signaturen flere gange men kun får udstedt én signatur.

Baggrundsinformation om selvangivelsen:

Statistik for tidligere år

Skatteministerens pressemeddelelse om selvangivelsen 2002

Fakta-ark om selvangivelsen 2002

Fakta-ark om Digital Signatur

Plancher fra pressemødet om selvangivelsen 2002