Dato for udgivelse
27 May 2003 14:02
Resumé
Folketinget har vedtaget nye enklere fristregler på skatte- og afgiftsområdet.

Folketinget har vedtaget nye enklere fristregler på skatte- og afgiftsområdet.

For fremtiden gælder en 3-års frist på hele skatte- og afgiftsområdet for ændring af opgørelsen af skatter og afgifter. I stedet for som hidtil, hvor der på afgiftsområdet gik 5 år, før borgerne kunne være sikre på, at myndighederne ikke kom med nye krav.

Se skatteministerens pressemeddelese om ændringerne:

Så er det vedtaget: Nye enklere fristregler på skatte- og afgiftsområdet