Nyhedsmedie
Århus Stiftstidende
Skrevet af
Told- og skattedirektør Ole Kjær
Resumé
Svar på artikler i Århus Stiftstidendes motorsektion fra den 26. maj 2003.

I Århus Stiftstidende blev motorsektionen i ToldSkat Østjylland den 26. maj 2003 udsat for skarp beskydning. Vi vurderer brugte biler alt for højt, forlyder det.

Fakta er imidlertid, at vi er præcis lige så gode til at fastsætte prisen på brugte biler, som de topprofessionelle ejendomsmæglere i Hammerslag på DR1 er til at vurdere huspriser. Men selv de bedste og mest rutinerede eksperter kan komme med et vildskud en gang i mellem. Det har vi set i ovennævnte udsendelse, og det sker selvfølgelig også en sjælden gang for ToldSkat.

Det er jo ikke eksakt videnskab, der er tale om - det er en vurderingssag. For at sætte tingene lidt i perspektiv kan det oplyses, at der hvert år vurderes mere end 20.000 brugte biler. Heraf klager kun godt 3 %, og det kan næppe siges at være meget.

Når ToldSkat overhovedet er inde i billedet i vurderingssammenhængen, er det fordi vi gerne vil hjælpe folk til hurtigt at kunne bruge deres nyindkøbte brugte bil. Ved at foretage en foreløbig vurdering på basis af nogle oplysninger, brugtbilskøberne selv angiver på en blanket, kan de nemlig med det samme gå ned på motorkontoret og få udleveret et sæt nummerplader. De skal blot betale et depositum - også kaldet "foreløbig registreringsafgift" - og størrelsen af det bliver fastsat ud fra den skønnede markedspris på bilen. Vi forsøger altid at ramme markedsprisen så præcist som muligt, så vi i størst muligt omfang undgår at skulle tilbagebetale eller efteropkræve afgift.

Men det er ikke ToldSkat, der fastsætter den endelige vurdering af bilen. Det gør Vurderingsmyndigheden, som er en selvstændig og uafhængig myndighed. Vi fungerer alene som sekretariat. Når den brugte bil efter typisk et par måneder bliver "rigtigt" vurderet, er det tre vurderingsmænd, der ansætter prisen. De to af dem er udpeget af FDM; den sidste af ToldSkat. De vurderer bilen efter forskellige kriterier såsom stand, årgang, udstyr og antal kørte kilometer og når på baggrund heraf i fællesskab frem til den markedspris, de mener er rigtig. Og det er den pris, som danner grundlag for beregning af afgiften.

I det sidste års tid er der kommet en række forbedringer på vurderingsområdet. Siden maj i år har der eksempelvis været internetadgang til alle vurderinger på ToldSkats hjemmeside www.toldskat.dk.

Jeg må medgive, at sagsbehandlingen i den konkrete sag vedrørende aktindsigt kunne have været mere smidig. Siden sagen blev behandlet i 2002, har vi netop i ToldSkat besluttet, at vi vil være så åbne i vores administration som overhovedet muligt inden for lovgivningens rammer.

ToldSkat har nemlig ikke nogen interesse i, at borgere skal føle sig afmægtige over for et stort system på grund af uigennemsigtighed og lukkethed.