Dato for udgivelse
25 Jun 2003 09:43
Resumé
Cirkulære om mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2003.

Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2003 udgør 2 % p.a.

Se cirkulære om mindsterenten.