Dato for udgivelse
09 Jul 2003 15:49
Resumé

ToldSkat har i de seneste år styrket indsatsen og vejledningen over for nystartede virksomheder og iværksættere.


Der har på det seneste været debat i forskellige medier om det offentliges indsats over for nystartede virksomheder.

ToldSkat har i de sidste år styrket indsatsen og vejledningen over for nystartede virksomheder og iværksættere. Det gælder, uanset om det er maleren, mikrobiologen eller musikeren, der vil starte egen virksomhed.

Og vi vil gerne være med i hele forløbet. Det har fordele både på kort og langt sigt: Iværksætterne kommer bedre fra start, og opkrævning og kontrol bliver enklere og lettere - også for det offentlige, der så kan gøre arbejdet mere effektivt og dermed billigere.

De lokale told- og skattemyndigheder inviterer alle nystartede virksomheder til at deltage i informationsmøder. Her gennemgås reglerne om registrering af virksomheder, om afgifter, skat og told samt reglerne for regnskabsførelse, angivelse og betaling mv. Ofte holdes disse møder sammen med kommunerne og andre myndigheder, så virksomhederne kan få afdækket deres spørgsmål i forhold til det offentlige på én gang.

Desuden deltager ToldSkat ofte og gerne med faglige indlæg i arrangementer, som de lokale erhvervsråd, TIC-centre mv. holder for iværksættere.

Når iværksætterne når til den egentlige registrering af virksomheden, yder de lokale told- og skattemyndigheder konkret bistand til den enkelte, der kontakter ToldSkat lokalt. Det kan fx være, hvilke afgiftsområder man skal registreres for, valg af korrekt brancheklassifikation i relation til Danmarks Statistik, vigtigheden af at overholde angivelses- og betalingsregler osv. Og ønsker iværksætteren det, kommer ToldSkat efterfølgende gerne på besøg i virksomheden.

På ToldSkats hjemmeside www.toldskat.dk har vi en registreringsguide, der i detaljer fortæller om registrering af virksomheder, ligesom den indeholder en elektronisk anmeldelsesblanket. Guiden er udarbejdet netop af hensyn til og i samarbejde med iværksættere.

Er der spørgsmål, som ikke kan afgøres umiddelbart, er der mulighed for at få en vurdering af påtænkte handlinger, fx via en bindende forhåndsbesked.

Told- og skatteområderne er altid klar til at modtage henvendelser fra nystartede virksomheder, der har spørgsmål i forbindelse med at starte egen virksomhed.