Nyhedsmedie
JydskeVestkysten
Skrevet af
told- og skattedirektør, Ole Kjær, Told- og Skattestyrelsen
Resumé
ToldSkat svarer på en artikel i JydskeVestkysten om kontrol af privates ølimport.
“Privat ølimport tjekkes ikke” påstod JydskeVestkysten den 30. juni 2003 i en stort opsat artikel.

Sandheden er heldigvis en ganske anden.

ToldSkat fører løbende kontrol ved grænsen - bl.a. for at sikre erhvervslivet mod unfair konkurrence fra personer, der ulovligt indfører fx. øl og vin til erhvervsmæssige formål uden at betale afgift.

Kontrollen foregår ved, at grænsekontrollen laver en indberetning, der bliver fulgt op af den lokale told- og skattemyndighed, der også foretager eventuel opkrævning af afgifter.

Og dén kontrol og opfølgning finder sted og fungerer fortrinligt, hvilket en undersøgelse for april 2003 også viste - hér opkrævede vi alene i afgifter 600.000 kr på dette område.

JydskeVestkysten undrer sig endvidere over, at vi i ToldSkat ikke laver løbende og detaljerede statistikker over hvor meget øl, vin og chokolade mv., vi har “fanget” i denne kontrol.

Svaret er ganske simpelt, at der ikke er behov for at bruge ToldSkats ressourcer på at lave en sådan statistik. Vi foretrækker at bruge tiden og ressourcerne på kontrollen!