Dato for udgivelse
18 Aug 2003 11:01
Resumé
ToldSkat København og Skattemyndigheten i Malmö har indledt et omfattende samarbejde indenfor kontrol, information og kvalitet.

ToldSkat København og Skattemyndigheten i Malmö har indledt et omfattende samarbejde indenfor kontrol, information og kvalitet.

Et samarbejde på kontrolområdet er nødvendigt i den økonomisk ekspansive Øresundsregion. Myndighederne har derfor oprettet en fælles kontrolplanlægningsgruppe, som følger udviklingen i regionen og undersøger områder der har fælles interesse.

En lang række virksomheder på begge sider af sundet vil blive kontrolleret i et forsøg på dels at forebygge dels at gribe ind over for unddragelse af skat, told og afgifter. Der er iværksat fælles overvågning og registrering af områder, hvor der er et gensidigt behov for kontrolsamarbejde i Øresundsregionen. Kontrolsamarbejdet er blevet  intensiveret hen over sommeren, hvor en række fælles kontrolprojekter er igangsat. Det drejer sig blandt andet om import af alkoholiske drikke samt andre punktafgiftspligtige varer såsom chokolade og sodavand.

Det er nødvendigt med et systematisk samarbejde og et netværk mellem vores medarbejdere, så vi kan handle hurtigt, udtaler områdedirektør Johnny S. Hansen og regionskattechef Eugéne Palmér i en kommentar.

Information til borgere og virksomheder om skatte og afgiftsregler er en anden vigtig del i myndighedssamarbejdet. I Malmö findes allerede et Informationscenter “Øresunddirect” på Stortorget 3, hvor borgere og virksomheder kan få svar om gældende skatte- og afgiftsregler. Et lignende grænsegængercenter forventes etableret i Østdanmark.

Internt udveksles erfaringer med brugen af kvalitetsmodellen Business Excellence, som begge bruger for at optimere arbejdsgange, så der kan gives den bedste service til borgere og virksomheder i både Danmark og Sverige.

Områdedirekør Johnny S. Hansen fra ToldSkat København og regionsskattechef Eugéne Palmér fra Skattemyndigheten i Malmö er tilfredse med udsigten til mere samarbejde over “grænserne”. Vi har en hel række fælles interesser i forbindelse med samhandlen i Øresundsregionen, som med fordel kan udveksles og være til gavn for begge lande.

_____________________

Skattemyntigheden i Malmö har cirka 1.200 medarbejdere og er en af Sveriges ti skattemyndigheder. Webadresse: www.rsv.se/skm_malmo

ToldSkat København har cirka 840 medarbejdere og er en af Danmarks otte toldskatområder. Overordnet webadresse: www.toldskat.dk